Sony Xperia Z3 Compact - Garso tobulinimas

background image

Garso tobulinimas

Garso kokybės gerinimas naudojant tembro derintuvą

1

Atidarykite muzikos pagrindinio ekrano meniu ir bakstelėkite

Nustatymai > Garso

nustatymai > Garso efektai > Tembro derin..

2

Jei norite garsą reguliuoti neautomatiškai, vilkite dažnių juostos mygtukus į viršų

arba į apačią. Jei norite garsą reguliuoti automatiškai, bakstelėkite

ir pasirinkite

stilių.

Erdvinio garso funkcijos įjungimas

1

Atidarykite pagrindinio muzikos programos ekrano meniu ir bakstelėkite

Nustatymai > Garso nustatymai > Garso efektai > Erdvinis garsas (VPT).

2

Brūkštelėdami į kairę arba dešinę pasirinkite nustatymą ir bakstelėdami

Gerai jį

patvirtinkite.

96

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.