Sony Xperia Z3 Compact - Žadintuvas ir laikrodis

background image

Žadintuvas ir laikrodis

Galite nustatyti vieną arba kelis žadinimo signalus ir naudoti bet kurį prietaise įrašytą

garsą kaip žadintuvo signalą. Jei prietaisas išjungtas, žadintuvas neskamba.
Rodomas žadinimo laiko formatas sutampa su pasirinktu bendrų laiko nustatymų

formatu, pvz., 12 arba 24 valandų.

138

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Žadintuvo pagrindinio ekrano atidarymas

2

Pasaulio laikrodžio peržiūra ir nustatymų koregavimas

3

Chronometro funkcijos naudojimas

4

Laikmačio funkcijos naudojimas

5

Peržiūrėti pasirinktis

6

Laikrodžio datos ir laiko nustatymų atidarymas

7

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

8

Naujo žadintuvo pridėjimas

Naujo žadinimo nustatymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis.

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Laikas ir pasirinkite norimą reikšmę.

5

Bakstelėkite

Gerai.

6

Jei norite, redaguokite kitus žadinimo nustatymus.

7

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Skambančio žadinimo snaudimo funkcijos įjungimas

Bakstelėkite

Snausti.

Skambančio žadinimo išjungimas

Vilkite į dešinę.

Norėdami išjungti snaudžiantį žadinimą, vilkite žemyn būsenos juostą, kad atsidarytų

pranešimų sritis, tada bakstelėkite .

Esamos žadinimo funkcijos redagavimas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Atlikite norimus pakeitimus.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada vilkite šalia žadintuvo esantį

šliaužiklį į įjungimo arba išjungimo padėtį.

139

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Žadinimo signalo trynimas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada palieksite ir palaikykite norimą

trinti žadinimo signalą.

2

Bakstelėkite

Trinti žadinimo signalą, tada – Taip.

Žadinimo garso nustatymas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadintuvo signalą.

2

Bakstelėkite

Žadintuvo signalas ir pasirinkite pasirinktį arba bakstelėkite ir

pasirinkite muzikos failą.

3

Bakstelėkite

Atlikta, tada – Išsaugoti.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti žadinimo garsumo lygį, žr.

Garsumo nustatymai

, psl. 55.

Žadintuvo signalo garsumo lygio pritaikymas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadintuvo signalą.

2

Nuvilkite

Žadinimo garsumas garsumo šliaužiklį į norimą padėtį.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Pasikartojančio žadinimo nustatymas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Bakstelėkite

Kartoti.

3

Pažymėkite atitinkamų dienų žymimuosius langelius, tada bakstelėkite

Gerai.

4

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Žadinimo vibracijos funkcijos suaktyvinimas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada bakstelėkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Pažymėkite žymimąjį langelį

Vibruoti.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Šoninių mygtukų veikimo nustatymas

1

Atidarykite žadintuvo ir laikrodžio programą, tada pasirinkite norimą redaguoti

žadinimo signalą.

2

Bakstelėkite

Šoninių klavišų veikimas, tada pasirinkite norimą šoninių mygtukų

veikimą, kai jie bus spaudžiami žadinimo signalo metu.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

140

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.