Sony Xperia Z3 Compact - Түсті түзету

background image

Түсті түзету

Т

үсті түзету параметрі түстерді ажырата алмайтын немесе түстерді ажыратуда қиындықтарға ие

пайдаланушылар

үшін түстерді экранда көрсетілуін реттейді.

Түсті түзету функциясын қосу

1

Негізгі экран экранынан опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік > Түсті түзету тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қосу-өшіру қосқышын түртіңіз.

4

Жөндеу режимі опциясын т

үртіп, одан кейін тиісті түс сезгіштігін таңдаңыз.

Түсті түзету функциясы — әзірше тәжірибелік мүмкіндік, ол құрылғының жұмысына әсер
етуі мүмкін.