Sony Xperia Z3 Compact - Есту аппаратымен үйлесімділігі

background image

Есту аппаратымен үйлесімділігі

Есту аппаратымен

үйлесімділік опциясы құрылғы аудиосы стандартты есту аппаратымен

үйлесімді жұмыс істеуімен қамтамасыз етеді.

Есту құралы үйлесімділігін қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде тарма

ғын түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Қол жетімділік тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Hearing aids жанында

ғы жүгірткіні қажетті параметрге сүйреңіз.