Sony Xperia Z3 Compact - Хабар алмасу параметрлері

background image

Хабар алмасу параметрлері

Хабар туралы хабарландыру параметрлерін өзгерту үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Параметрлер тармағын түртіңіз.

3

Хабарландыру дыбысын орнату

үшін Ескерту дыбысы параметрін түртіңіз, содан

кейін опцияны та

ңдаңыз немесе белгішесін түртіп, құрылғыға сақталған музыка

файлын та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Дайын пәрменін түртіңіз.

5

Бас

қа хабарландыру параметрлері үшін сәйкес жүгірткілерді оңға не солға сүйреңіз.

Шығыс хабарлар үшін жеткізу есебі функциясын қосу немесе өшіру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

т

үймесін, содан кейін Параметрлер белгішесін түртіңіз.

3

Жеткізу туралы есеп жанында

ғы слайдерді оңға немесе солға сырғытыңыз.

Жеткізу есебі функциясы қосылғаннан кейін сәтті жеткізілген хабарларда белгі көрсетіледі.