Sony Xperia Z3 Compact - Төте жолдар және қалталар

background image

Төте жолдар және қалталар

Қолданбаларды басқару және негізгі экранды ретте ұстау үшін төте жолдар мен қалталарды

пайдаланы

ңыз.

1

Т

өте жол көмегімен қолданбаны ашу

2

Ішінде

қолданбалар бар қалтаны ашу

Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу үшін

1

Негізгі экран экранында бос аума

қты түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Те

ңшеу мәзірінде Виджеттер > Төте жолдар тармағын түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімінде айналдырып, бір қолданбаны таңдаңыз. Таңдалған қолданба

Негізгі экран экранына

қосылады.

Немесе, 3-қадамда Виджеттер > Төте жолдар тармағын түртіп, қол жетімді тізімнен
қолданбаны таңдауға болады. Төте жол қосу үшін осы әдісті пайдалансаңыз, кейбір бар
қолданбалар төте жолға арнайы функцияларды қосуға мүмкіндік береді.

Негізгі экранда элементті жылжыту

Элементті т

үртіп, ол таңдалғанша ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті басқа жерге

с

үйреңіз.

27

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экраннан элементті жою

Элементті та

ңдалғанша түртіп тұрып, элементті экранның жоғарғы жағындағы Негізгі

экраннан жою

қалтаға сүйреңіз.

Негізгі экранда қалта жасау

Қолданба белгішесін немесе төте жолды түртіп, ол таңдалғанша ұстап тұрыңыз, одан

кейін оны бас

қа қолданба белгішесінің немесе төте жолдың үстіне қойыңыз.

Негізгі экрандағы қалтаға элементтер қосу

Элементті т

үртіп, ол таңдалғанша ұстап тұрыңыз, одан кейін элементті қалтаға сүйреңіз.

Негізгі экранда қалта атын өзгерту

1

Қалтаны ашу үшін түртіңіз.

2

Қалта атауы жола

ғын көрсету үшін қалтаның атау жолағын түртіңіз.

3

Жа

ңа қалта атауын енгізіп, Орындалды түймесін түртіңіз.