Sony Xperia Z3 Compact - Nyelarasake karo akun online

background image

Nyelarasake karo akun online

Nyinkronake piranti sampeyan karo kontak, email, acara tanggalan, lan informasi liyane

saka akun online, contone, akun email kayata Gmail™ lan Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ lan Twitter™. Sampeyan bisa otomatis nyinkronake data kanggo

akun kasebut kanthi ngaktifake fungsi sinkron-otomatis. Utawa sampeyan bisa

nyinkronake saben akun sacara manual.

Nggawe akun online kanggo sinkronisasi

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Tutul

Setelan > Akun > Tambah akunu, banjur pilih akun sing arep ditambahake.

3

Turuti prentah kanggo gawe akun, utawa mlebu yen sampeyan wis duwe akun.

Nylarasake manual karo akun online

1

Saka Layar Ngarep, tutul >

Setelan > Akun.

2

Ing bab

Akun tutul jeneng akun sing arep sampeyan slarasake. Dhaptar poin-poin

sing bisa dislarasake karo akun.

3

Tutul poin sing arep sampeyan slarasake.

Mbusak akun online

1

Saka Layar Ngarep, tutul >

Setelan > Akun.

2

Ing bab

Akun tutul jeneng akun sing arep dibusak.

3

Tutul , banjur tutul

Busak akun.

4

Tutul

Busak akun maneh kanggo konfirmasi.