Sony Xperia Z3 Compact - Ringkesan aplikasi

background image

Ringkesan aplikasi

Gunakake aplikasi Weker & jam kanggo nyetel maneka warna weker.

Gunakake browser web kanggo navigasi lan ndeleng kaca web, ngatur tetenger,

teks, lan gambar.

Gunakake aplikasi Kalkulator kanggo nindakake etung-etungan dhasar.

Gunakake aplikasi Tanggalan kanggo tetep nglacak acara lan ngatur janjian.

Gunakake kamera kanggo njupuk potret lan ngrekam klip video.

Gunakake aplikasi Kontak kanggo ngatur nomer ponsel, alamat email lan

katrangan liyane sing gegandhengan karo kontak.

Akses aplikasi, dokumen, lan gambar sing diunduh.

Gunakake aplikasi Email kanggo ngirim lan nampa email liwat akun pribadhi lan

akun korporat.

Gunakake aplikasi Facebook™ kanggo melu jaringan sosial karo kanca, anggota

keluwarga, lan kolega sak donya.

Jlajah lan ngrungokake stasiun radio FM.

Gunakake aplikasi Album kanggo ndeleng lan nggarap potret lan video.

Gunakake aplikasi Gmail™ kanggo maca, nulis, lan ngatur pesen email.

Tlusuri informasi ing piranti lan ing web.

Ndeleng panggonan saiki, nemokake panggonan liya, lan ngetung rute

nggunakake Google Maps™.

Gunakake aplikasi Play Store™ kanggo ngundhuh aplikasi sing gratis lan sing

mbayar kanggo piranti.

Gunakake aplikasi Olahpesen kanggo ngirim lan nampa pesen teks lan pesen

multimedia.

Gunakake aplikasi VIdeo kanggo muter video ing piranti, lan andum konten karo

kanca-kanca.

Gunakake aplikasi Lagu kanggo ngatur lan muter musik, buku audio, lan

podcast.

Ndeleng warta anyar lan ramalan cuaca.

Telpon kanthi menet nomer kanthi manual utawa nggunakake fungsi penet

cerdas.

Optimalake setelan sing cocog karo keperluan sampeyan.

Gunakake aplikasi Hangouts™ kanggo ngobrol karo kanca-kanca online.

Ngenali track musik sing keprungu lagi diputer ing sekitar, banjur njupuk artis,

album lagu, lan info liyane.

Gunakake YouTube™ kanggo nganggo bareng lan ndeleng video saka ngendi

wae ing ndonya.

Gunakake aplikasi Serep lan pulihake kanggo nggawe serep utawa mulihake

konten ing piranti, kayata kontak, pesen teks, tetenger, data tanggalan, lsp.

Gunakake aplikasi Smart Connect™ kanggo nyetel apa sing kedadeyan ing

piranti nalika sampeyan nyambung utawa medhot aksesori.

33

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Xperia™ Movie Creator kanthi otomatis nggawe video cendhek sing dawane

sekitar 30 detik nganggo foto lan video sing ana. Aplikasi iki kanthi otomatis

namtokake garis wektu kanggo nggawe film.

Gunakake aplikasi Lifelog kanggo nyathet prastawa urip sampeyan saben dina

kanthi otomatis. Misale, sampeyan bisa nyetel target lan nglacak perkembangan

sampeyan nalika mujudake target kasebut utawa nandhani momen istimewa.

Gunakake aplikasi Dhukungan kanggo ngakses dhukungan pangguna ing

piranti. Contone, sampeyan bisa ngakses Pandhuan pangguna, katrangan cara

ngatasi masalah, plus tips lan trik.

Sawetara aplikasi ora didhukung utawa didhaptar dening kabeh jaringan lan/utawa panyedhiya

layanan ing kabeh wilayah.

34

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.