Sony Xperia Z3 Compact - Ngatur pesen

background image

Ngatur pesen

Mbusak pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul obrolan sing ngamot pesen sing arep dibusak.

3

Tutul terus pesen sing arep dibusak, tutul , banjur tutul

Busak.

Mbusak obrolan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Busak obrolan.

3

Tandhani kothak obrolan sing arep dibusak, banjur tutul >

Busak.

Menehi lintang menyang pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul obrolan sing arep dibukak.

3

Tutul terus pesen sing arep diwenehi lintang, banjur tutul

Tambah lintang.

4

Kanggo mbusak lintang ing pesen, tutul terus pesen sing diwenehi lintang, banjur

tutul

Bsk lintang.

Ndeleng pesen nganggo lintang

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Pesen ditandhani lintang.

3

Kabeh pesen sing nganggo lintang katon ing dhaptar.

Nlusuri pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul .

3

Tik tembung kunci telusur. Asil telusur muncul ing dhaptar.