Sony Xperia Z3 Compact - Nelpon

background image

Nelpon

Nelpon

Sampeyan bisa nelpon kanthi menet nomer telpon sacara manual, yaiku nutul nomer

sing disimpen ing dhaptar kontak, utawa nutul nomer telpon ing layar log telpon.

Sampeyan uga bisa nggunakake fungsi panelpon pinter kanggo nggoleki nomer saka

dhaptar kontak lan rekaman telpon kanthi cepet dening ngetik bageyan nomer utawa

jeneng kontak lan milih saka saran sing katon. Kanggo nelpon video, sampeyan bisa

nggunakake olahpesen instan Hangouts™ lan aplikasi obrolan video ing piranti. Deleng

Olahpesen sanalika lan obrolan video

ing kaca 84.

1

Ndeleng opsi liyane

2

Busak nomer

3

Dialpad

4

Tombol telpon

Mbukak papan telpon

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul .

3

Yen papan telpon ora muncul, tutul .

Nelpon nomer

1

Bukak papan telpon.

2

Ketik nomer telpon, banjur tutul .

Kanggo mbusak nomer sing salah diketik, tutul

.

Nelpon nganggo fungsi pencet cerdas

1

Bukak papan telpon.

2

Tik abjad utawa angka sing gegayut karo kontak sing arep sampeyan telpon.

Nalika sampeyan ngetik saben hurup utawa angka, daphtar sing cocog bakal

katon.

3

Tutul kontak sing arep ditelpon.

Telpon nomer internasional

1

Bukak papan telpon.

2

Tutul terus 0 nganti tandha “+” ditampilake.

3

Ketik kode negara, kode wilayah (tanpa nul awalan), lan nomer telpon, banjur tutul

.

68

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambahake nomer telpon cepet menyang layar Ngarep

1

Tutul terus bageyan kosong ing Layar Ngarep nganti telpon kedher lan menu

kustomisasi muncul.

2

Ing menu kustomisasi, tutul

Widget > Trabasan.

3

Gulung dhaptar aplikasi lan pilih

Telpon Langsung.

4

Pilih kontak lan nomer sing pengin sampeyan gunakake minangka nomer telpon

cepet.

Nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon

Sampeyan bisa milih kanggo nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon ing piranti

panrima nalika sampeyan nelpon.

Nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Setelan tambahan > ID Panelpon.