Sony Xperia Z3 Compact - Motret lan ngrekam video

background image

Motret lan ngrekam video

1

Lensa kamera ngarep

2

Pilih mode motret

3

Ngoper antarane kamera ngarep lan kamera utama

4

Zoom nggedhekake utawa nyilikake

5

Tombol kamera – Nguripake kamera/Motret/Ngrekam video

6

Ndeleng potret lan video

7

Njupuk potret utawa ngrekam video

8

Mundur sak jangkah utawa metu saka kamera

9

Lambang setelan mode motret

10 Setelan lampu kilat

Motret saka layar kunci

1

Kanggo nguripake layar, penet sedhela tombol daya .

2

Kanggo ngaktifake kamera, tutul terus lambang kamera , banjur seret ngiwa.

3

Yen kamera mbukak, tutul .

Njupuk potret nggunakake tombol kamera

1

Uripake kamera.

2

Penet tombol kamera kanthi manet.

Njupuk potret kanthi nutul tombol layar kamera

1

Uripake kamera.

2

Arahake kamera menyang subyek.

3

Tutul tombol layar kamera . Potret dijupuk sanalika yen sampeyan ngangkat driji.

Njupuk potret selfi nggunakake kamera ngarep

1

Aktifake kamera.

2

Tutul

.

3

Kanggo njupuk potret liyane, penet tombol kamera. Potret dijupuk sanalika

sampeyan ngangkat driji.

Nggunakake lampu kilat kamera foto

1

Nalika kamera mbukak, tutul .

2

Pilih setelan lampu kilat sing dipengini.

3

Njupuk foto.

Nggunakake fungsi atur ukuran

Nalika kamera mbukak, penet tombol volume munggah utawa mudhun.

Nalika kamera mbukak, jiwit cedhakake utawa adohake ing layar kamera.

96

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngrekam video kanthi nggunakake tombol kamera

1

Aktifake kamera.

2

Usap layar kanggo milih

.

3

Kanggo wiwit ngrekam video, penet tombol kamera.

4

Kanggo mungkasi ngrekam, penet tombol kamera maneh.

Ngrekam video

1

Aktifake kamera.

2

Yen mode video ora dipilih, usap layar kanggo milih

.

3

Arahake kamera menyang subyek.

4

Kanggo wiwit ngrekam, tutul .

5

Kanggo ngaso nalika ngrekam video, tutul . Kanggo nerusake ngrekam, tutul .

6

Kanggo mandheg ngrekam, tutul .

Motret foto nalika ngrekam video

Kanggo motret foto nalika ngrekam video, tutul . Foto dijupuk sanalika

sampeyan ngangkat driji.

Ndeleng potret lan video

1

Aktifake kamera, banjur tutul gambar cilik kanggo mbukak foto utawa video.

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo ndeleng potret lan klip video.

Mbusak foto utawa video sing direkam

1

Goleki foto utawa video sing pengin dibusak.

2

Tutul layar kanggo nampilake toolbar.

3

Tutul .

4

Tutul

Busak kanggo ngonfirmasi.