Sony Xperia Z3 Compact - Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor

background image

Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor

Sampeyan bisa ngedit lan nrapake efek menyang foto asli sing dijupuk nganggo kamera.

Misale, sampeyan bisa ngowahi efek cahya. Sawise nyimpen foto sing wis diowahi, versi

foto asli sing ora diowahi bakal kesimpen ing piranti.

Ngowahi foto

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

Motong foto

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih

Editor foto.

3

Tutul >

Tugel.

4

Tutul

Tugel kanggo milih opsi.

5

Kanggo nyetel pigura potong, tutul terus pinggiran pigura potong kasebut. Yen

bunderan ing pojok ilang, seret mlebu utawa metu kanggo ngowahi ukuran pigura.

6

Kanggo ngowahi ukuran kabeh pinggiran pigura potong bebarengan, tutul terus

salah siji saka patang sudhut. Yen bunderan ing pojok ilang, seret uga sudhut.

7

Kanggo mindhah pigura menyang bidang liya ing foto, tutul terus ing tengah

pigura, banjur seret menyang posisi sing dipengini.

8

Tutul .

9

Kanggo nyimpen salinan foto nalika dipotong, tunyuk

Simpen.

Nrapake efek khusus menyang foto

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih

Editor foto.

3

Tutul , banjur pilih opsi.

4

Owahi foto kaya sing dipengini, banjur tutul

Simpen.

Ngatur setelan pepadhang kanggo foto

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nudhuhake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih

Editor foto.

3

Tutul , banjur pilih opsi lan owahi kaya sing dikarepake.

4

Kanggo nyimpen salinan foto sing wis diowahi, tutul

Simpen.

Nyetel tingkat saturasi werna ing foto

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nudhuhake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih

Editor foto.

3

Tutul , banjur pilih opsi.

4

Kanggo nyimpen salinan foto sing wis diowahi, tutul

Simpen.