Sony Xperia Z3 Compact - Mbagi lan ngatur foto lan video

background image

Mbagi lan ngatur foto lan video

Sampeyan bisa mbagi foto lan video sing disimpen ing piranti. Sampeyan uga bisa

ngatur kanthi akeh cara. Misale, sampeyan bisa ngowahi foto kanthi rombongan,

mbusak foto, lan nyambungake foto menyang kontak. Yen sampeyan duwe foto sing

disimpen ing piranti, apike transfer foto kanthi rutin menyang komputer utawa menyang

piranti panyimpenan eksternal supaya ora ana data sing ilang. Yen kuwi ditindakake,

sampeyan bakal nduweni luweh akeh ruang penyimpenan. Deleng

Ngatur file

nggunakake komputer

ing kaca 39.

Sampeyan bisa uga ora bisa nyalin, ngirim utawa ngirim item sing dilindhungi hak cipta. Uga,

sawetara item ora bisa dikirim yen ukuran file kegedhen.

Mbagi foto utawa video

1

Ing Album, golek lan tutul foto utawa video sing pengin dibagi.

2

Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

3

Tutul aplikasi sing arep digunakake kanggo enggo bareng potret, banjur tindakake

langkah kanggo ngirim.

Nggunakake foto minangka gambar kontak

1

Nalika lagi ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul >

Gunakake dadi > Gambar kontak.

2

Pilih kontak, banjur owahi foto kaya sing dipengini.

3

Tutul

Simpen.

Nggunakake foto minangka wallpaper

1

Nalika lagi ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul >

Gunakake dadi > Wallpaper.

2

Tututi instruksi ing layar.

Kanggo muter foto

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Tutul

Puter, banjur pilih pilihan. Foto disimpen ing orientasi anyar.

Mbusak foto utawa video

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Tutul

Busak.

110

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggarap sakumpulan potret utawa video ing Album

1

Nalika ndeleng gambar cilik foto lan video ing Album, tutul terus item nganti

disorot.

2

Tutul item liyane sing arep digarap kanggo milih. Yen pengin milih kabeh item, tutul

, banjur tutul

Pilih kabeh.

3

Gunakake alat ing garis alat kanggo ngowahi item sing dipilih.