Sony Xperia Z3 Compact - Sinkronizacija s internetskim računima

background image

Sinkronizacija s internetskim računima

Sinkronizirajte uređaj s kontaktima, e-poštom, događajima iz kalendara i drugim

podacima na internetskim računima kao što su Gmail™ i Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ te Twitter™. Podatke možete automatski sinkronizirati za takve

račune aktiviranjem funkcije automatske sinkronizacije. A možete i svaki račun

sinkronizirati ručno.

Postavljanje internetskog računa za sinkronizaciju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke > Računi > Dodaj račun, a zatim odaberite račun koji želite

dodati.

3

Slijedite upute za izradu računa ili se prijavite ako već imate račun.

Za ručno sinkroniziranje s internetskim računom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite >

Postavke > Računi.

2

U odjeljku

Računi, dotaknite naziv računa koji želite sinkronizirati. Prikazat će se

popis stavki koje se mogu sinkronizirati s računom.

3

Dotaknite stavke koje želite sinkronizirati.

Za uklanjanje internetskog računa

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite >

Postavke > Računi.

2

U odjeljku

Računi, dotaknite naziv računa koji želite ukloniti.

3

Dotaknite , a zatim dotaknite

Izbriši račun.

4

Za potvrdu ponovno dotaknite

Izbriši račun.