Sony Xperia Z3 Compact - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Možete odabrati, izrezati, kopirati i zalijepiti tekst kako pišete. Opcijama uređenja možete

pristupiti dvostrukum doticanjem unijetog teksta. Opcije uređenja potom postaju

dostupne preko programske trake.

Programska traka

Sljedeće radnje dostupne su na odabranom tekstu:

Izreži

Kopiraj

Zalijepi

Dijeli

Odaberi sve

Opcija

Zalijepi se prikazuje samo kad je tekst spremljen u međuspremnik.

Za odabir teksta

1

Upišite tekst, potom dvaput dotaknite tekst. Riječ koju dotaknete bit će istaknuta

jezičcima s obje strane.

2

Povlačite jezičce ulijevo ili udesno kako biste odabrali više teksta.

Za uređivanje teksta

1

Unesite tekst, potom dvaput dotaknite unijeti tekst kako bi se pojavila aplikacijska

traka.

2

Odaberite tekst koji želite urediti, a zatim koristite programsku traku kako biste

izvršili željene promjene.

Za korištenje funkcije povećala

Kada upišete tekst, dotaknite i držite tekstno polje za prikaz uvećanog teksta i

postavite pokazivač gdje želite unutar tekstnog polja.

66

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.