Sony Xperia Z3 Compact - Telefonska tipkovnica

background image

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica slična je standardnoj tipkovnici na telefonu s dvanaest tipki. Sadrži

opciju unosa teksta s predviđanjem i višedodirnog unosa. Način unosa teksta putem

telefonske tipkovnice možete aktivirati putem postavki tipkovnice. Telefonska tipkovnica

dostupna je samo u okomitoj orijentaciji.

1 Odabir opcija unosa teksta. Svaki znak možete dotaknuti jednom i upotrijebiti prijedlog riječi, a možete i

dodirivati tipku dok ne odaberete željeni znak.

2 Brisanje znaka ispred pokazivača.

3 Prijelaz u novi redak ili potvrda unesenog teksta.

4 Promjena veličine slova i uključivanje pisanja samo velikim slovima.

5 Prikaz brojeva.

6 Prikaz simbola i emotikona.

7 Unos razmaka.

Za prvo otvaranje telefonske tipkovnice

1

Dotaknite polje za unos teksta, potom dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke tipkovnice.

3

Dotaknite

Okomita tipkovnica, potom odaberite opciju Telefonska tipkovnica.

Unos teksta pomoću telefonske tipkovnice

Kada se na telefonskoj tipkovnici pojavi , dotaknite svaku tipku znaka samo

jedanput, čak i ako slovo koje želite unijeti nije prvo slovo na tipki. Dotaknite i držite

redak kandidata da biste pogledali više prijedloga riječi i odabrali neku riječ s

popisa.

Kada se na telefonskoj tipkovnici pojavi , na zaslonu dotaknite tipku znaka koji

želite unijeti. Dotičite tu tipku dok se ne odabere željeni znak. Zatim isto učinite za

svaki znak koji želite unijeti.

Unos brojeva pomoću telefonske tipkovnice

Kada je telefonska tipkovnica otvorena, dotaknite . Pojavit će se telefonska

tipkovnica s brojevima.

65

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Umetanje simbola i emotikona pomoću telefonske tipkovnice

1

Kada je telefonska tipkovnica otvorena, dotaknite

. Pojavit će se rešetka sa

simbolima i emotikonima.

2

Pomičite rešetku prema gore ili prema dolje da biste vidjeli više opcija. Dotaknite

simbol ili emotikon da biste ga odabrali.