Sony Xperia Z3 Compact - Prilagođavanje zaslonske tipkovnice

background image

Prilagođavanje zaslonske tipkovnice

Prilikom unosa teksta pomoću zaslonske tipkovnice možete pristupiti postavkama

tipkovnice i ostalim postavkama za unos teksta koje će vam olakšati, primjerice,

postavljanje opcija za jezike pisanja, predviđanje i ispravljanje teksta. Ako deaktivirate

značajku pametnog prepoznavanja jezika, možete dobivati prijedloge riječi za jedan jezik

odjednom.
Tipkovnica vaš stil pisanja može učiti iz podataka poruka i ostalih aplikacija. Postoji i

vodič za personalizaciju koji vas vodi kroz najosnovnije postavke da biste brzo počeli

koristiti uređaj. Možete odabrati upotrebu drugih tipkovnica i prebacivati se s jedne na

drugu. Možete, primjerice, odabrati kinesku tipkovnicu Xperia™ ili japansku tipkovnicu

Xperia™.

Za pristup postavkama zaslonske tipkovnice

1

Kada tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke tipkovnice i promijenite postavke po želji.

3

Za dodavanje jezika pisanja za unos teksta, dotaknite

Jezici pisanja i označite

relevantne potvrdne okvire.

4

Za potvrdu dotaknite

U redu.

Promjena postavki predlaganja riječi

1

Ako tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice > Prijedlozi riječi.

3

Odaberite neku opciju.

Odabir tipkovnice

1

Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite

u donjem desnom

kutu zaslona.

2

Odaberite opciju.

Da biste omogućili dodatne opcije tipkovnice, dotaknite

Više tipkovnica, a zatim odgovarajuće

klizače povucite udesno.

Promjena jezika pisanja pomoću zaslonske tipkovnice

Ta je značajka dostupna samo ako ste dodali više jezika unosa i značajka pametnog

prepoznavanja jezika je isključena, ili ste odabrali jezike od kojih neki nemaju latinično pismo.

Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite simbol jezika pisanja da

biste s odabranog jezika pisanja prešli na neki drugi. Dodirnite, primjerice, dok

se ne pojavi željeni jezik pisanja.

Korištenje vlastitog stila pisanja

1

Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice > Korištenje mog stila pisanja pa

odaberite izvor.

Promjena postavki pametnog prepoznavanja jezika

Da biste koristili pametno prepoznavanje jezika, u odjeljku

Jezici pisanja mora biti odabrano

više jezika. Podržani su samo jezici s latiničnim pismom.

1

Kada je prikazana zaslonska tipkovnica, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju pametnog prepoznavanja jezika, povucite

klizač uz

Pametno prepoznavanje jezika u uključeni ili isključeni položaj.

Odabir varijante rasporeda tipkovnice

Varijante rasporeda za zaslonsku tipkovnicu možda nisu dostupne za sve jezike. Za svaki jezik

pisanja možete odabrati različiti raspored tipkovnice.

67

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Dotaknite

Jezici pisanja, a zatim pokraj jezika pisanja.

4

Odaberite varijantu rasporeda tipkovnice.

5

Dotaknite

U redu da biste potvrdili.

68

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.