Sony Xperia Z3 Compact - Zaslon s aplikacijama

background image

Zaslon s aplikacijama

Zaslon s aplikacijama, koji se otvara s početnog zaslona, sadrži aplikacije koje su već

instalirane na uređaj, kao i aplikacije koje preuzmete.

Prikaz svih aplikacija na zaslonu s aplikacijama

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Listajte ulijevo ili udesno na zaslonu s aplikacijama.

Otvaranje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

Listajte ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju, a zatim je dotaknite.

Traženje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

1

Kada je otvoren zaslon aplikacije, dotaknite

Pretraživanje aplikacija.

2

Upišite naziv aplikacije koju želite potražiti.

Otvaranje izbornika zaslona s aplikacijama

Kada je otvoren zaslon s aplikacijama, lijevi rub zaslona povucite udesno.

Premještanje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

1

Kada je otvoren zaslon aplikacije, dotaknite .

2

Provjerite je li u odjeljku

Sortiranje aplikacija odabrano Vlastitim redoslijedom.

3

Dodirnite i držite aplikaciju dok je ne odaberete, a zatim je povucite na novo

mjesto.

Za dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

1

Na zaslonu Aplikacija, dodirnite i držite simbol aplikacije dok ne bude odabrana,

potom povucite simbol na vrh zaslona. Otvara se početni zaslon.

2

Povucite simbol na željenu lokaciju početnog zaslona, potom otpustite prst.

Raspoređivanje aplikacija na zaslonu s aplikacijama

1

Kada je otvoren zaslon aplikacije, dotaknite .

2

Dotaknite

Sortiranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.

Za deinstaliranje aplikacije sa zaslona s aplikacijama

1

Dodirnite i držite područje na zaslonu Aplikacija sve dok uređaj ne zavibrira. Sve

aplikacije koje se mogu deinstalirati su označene kao .

2

Odaberite aplikaciju koji želite deinstalirati, a zatim dotaknite

Izbriši.

25

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.