Sony Xperia Z3 Compact - Prečaci i mape

background image

Prečaci i mape

Pomoću prečaca i mapa upravljajte aplikacijama i držite početni zaslon urednim.

1

Pristup aplikaciji putem prečaca

2

Pristup mapi koja sadrži aplikacije

27

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon.

2

Na izborniku za prilagodbu dotaknite

Widgeti > Prečaci.

3

Na popisu aplikacija pomaknite se prema dolje i odaberite aplikaciju. Odabrana će

se aplikacija dodati na Početni zaslon.

U trećem koraku možete i dotaknuti

Widgeti > Prečaci, a zatim s popisa odabrati aplikaciju.

Ako prečace dodajete na taj način, neke dostupne aplikacije omogućuju vam da uz prečac

dodate određenu funkciju.

Premještanje stavke na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku dok je ne odaberete, potom povucite stavku na novu

lokaciju.

Uklanjanje stavke s početnog zaslona

Dodirnite i držite stavku dok je ne odaberete, a zatim je povucite na

Uklonite s

početnog zaslona pri vrhu zaslona.

Izrada mape na početnom zaslonu

Dodirnite i držite simbol aplikacije ili prečaca dok se ne odabere, potom povucite

stavku i ispustite je na drugi simbol aplikacije ili prečac.

Dodavanje stavki u mapu na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku dok se ne odabere, a potom povucite stavku u mapu.

Za preimenovanje mape na početnom zaslonu

1

Dotaknite mapu kako biste je otvorili.

2

Dotaknite traku s nazivom mape kako biste prikazali polje

Naziv mape.

3

Upišite novi naziv mape i dotaknite

Dovršeno.