Sony Xperia Z3 Compact - Početni zaslon

background image

Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za upotrebu uređaja. Sličan je radnoj površini na zaslonu

računala. Početni zaslon može sadržavati do sedam okana, koja se protežu izvan

uobičajene vidljive širine zaslona. Broj okana na početnom zaslonu prikazan je nizom

točaka pri dnu početnog zaslona. Istaknuta točka označava trenutno otvoreno okno.

23

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za otvaranje Početnog zaslona

Pritisnite .

Pretraživanje početnog zaslona

Okna na početnom zaslonu

Na početni zaslon možete dodavati nova okna (najviše sedam) te ih brisati. Možete

postaviti i okno koje želite koristiti kao okno početnog zaslona.

Za postavljanje okna kao glavnog okna početnog zaslona

1

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu sve dok uređaj ne

zavibrira.

2

Prstom prolistajte udesno da biste došli do okna koje želite postaviti kao okno

početnog zaslona, a zatim dotaknite .

Za dodavanje okna na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon dok uređaj ne zavibrira.

2

Da biste pregledavali okna, povucite cijelim putem nadesno ili nalijevo, a zatim

dodirnite .

Brisanje okna s početnog zaslona

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom zaslonu sve dok uređaj ne

zavibrira.

2

Prstom povucite ulijevo ili udesno da biste došli do okna koje želite izbrisati, a

zatim u gornjem desnom kutu okna dotaknite .

Postavke početnog zaslona

Deinstaliranje aplikacije s početnog zaslona

1

Dodirnite i držite područje na početnom zaslonu sve dok uređaj ne zavibrira.

2

Kvrcnite ulijevo ili udesno da biste pregledali okna. Aplikacije koje nije moguće

deinstalirati označene su simbolom .

3

Dotaknite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim

Izbriši.

24

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Prilagodba veličine simbola na početnom zaslonu

1

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu sve dok uređaj ne

zavibrira, a zatim dotaknite

Postavke.

2

Dotaknite

Veličina ikona, a zatim odaberite opciju.