Sony Xperia Z3 Compact - Navigacija po aplikacijama

background image

Navigacija po aplikacijama

Za navigaciju s jedne aplikacije na drugu možete koristiti navigacijske tipke, traku s

favoritima i prozor s nedavno korištenim aplikacijama, putem kojeg se jednostavno

možete prebacivati s jedne nedavno korištene aplikacije na bilo koju drugu. Navigacijske

su tipke: tipka za početni zaslon, tipka s nedavnim aplikacijama i tipka za natrag. Kada

pritisnete tipku za početni zaslon za izlaz, neke se aplikacije zatvaraju, a druge se time

samo pauziraju ili se nastavljaju izvršavati u pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili se

izvršava u pozadini, prilikom njezina sljedećeg otvaranja možete nastaviti tamo gdje ste

stali.

1

Prozor s nedavno korištenim aplikacijama – otvaranje nedavno korištene aplikacije

2

Tipka s nedavnim aplikacijama – otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija i trake s favoritima

3

Tipka za početni zaslon – zatvaranje aplikacije i povratak na početni zaslon

4

Tipka za povratak – povratak na prethodni zaslon u aplikaciji ili zatvaranje aplikacije

Za otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

Dotaknite , a zatim

.

Otvaranje izbornika u programu

Tijekom korištenja programa pritisnite .

Izbornik nije dostupan u svim programima.