Sony Xperia Z3 Compact - Google karte™‎ i navigacija

background image

Google karte™ i navigacija

Google karte™ omogućuju vam da pratite svoju trenutnu lokaciju, pregledavate stanje u

prometu u stvarnom vremenu i primate detaljne upute za stizanje do odredišta.
Da biste mogli mrežno koristiti aplikaciju Google karte™, potrebna vam je internetska

veza. Prilikom povezivanja uređaja s internetom možda se naplaćuje naknada za

korištenje podatkovne veze. Detaljnije informacije o upotrebi aplikacije potražite na adresi

http://support.google.com klikom na vezu „Karte za mobilne uređaje".

Aplikacija Google karte™ možda nije dostupna na svim tržištima, u svim državama i regijama.

Korištenje usluge Google Maps™

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Karte.

131

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.