Sony Xperia Z3 Compact - Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

background image

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Ako je uređaj postavljen tako da omogućuje preuzimanja iz drugih izvora, a ne samo sa

servisa Google Play™, prateći odgovarajuće upute za preuzimanje možete preuzimati

aplikacije izravno s drugih web-stranica.

Instaliranjem aplikacija nepoznatog ili nepouzdanog podrijetla možete oštetiti uređaj. Aplikacije

preuzimajte samo iz pouzdanih izvora. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se davatelju

aplikacije.

Ako dijelite uređaj s više korisnika, samo vlasnik, to jest primarni korisnik, može omogućiti

preuzimanje iz drugih izvora, a ne samo sa servisa Google Play™. Promjene koje izvrši vlasnik

utječu na sve korisnike.

Za omogućivanje preuzimanja aplikacija iz drugih izvora

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost.

3

Povucite klizač pored

Nepoznati izvori u desno.

4

Taknite

U redu.

Neke će aplikacije možda morati pristupati podacima, postavkama i raznim funkcijama na

vašem uređaju da bi mogle ispravno funkcionirati. Instalirajte i dajte dozvolu samo pouzdanim

aplikacijama. Dozvole koje dodijelite aplikacijama i njihv status možete vidjeti tako da

dotaknete aplikaciju u odjeljku

Postavke > Aplikacije.

43

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.