Sony Xperia Z3 Compact - Korištenje evidencija poziva

background image

Korištenje evidencija poziva

U zapisniku poziva možete prikazati propuštene , primljene i upućene .

Otvaranje evidencije poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

Prikaz propuštenih poziva

1

Kada imate propušteni poziv, na traci stanja pojavljuje se . Traku stanja povucite

prema dolje.

2

Dotaknite

Propušteni poziv.

Pozivanje broja iz evidencije poziva

Dotaknite broj.

Da biste prije pozivanja uredili broj, dodirnite i držite broj u evidenciji poziva, a zatim dotaknite

Uredi broj prije poziva.

Za dodavanje broja iz evidencije poziva u kontakte

1

Dodirnite i držite broj prikazan u evidenciji poziva, a zatim dotaknite

Dodaj

kontaktu.

2

Odaberite postojeći kontakt u koji želite dodati broj ili dotaknite

Izradi novi kontakt.

3

Uredite pojedinosti kontakta, a zatim dotaknite

SPREMI.

72

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Pregled opcija evidencije poziva

Dok je evidencija poziva otvorena, dotaknite .

Prema gore navedenim uputama možete pristupiti i općenitim postavkama poziva.