Sony Xperia Z3 Compact - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata obuhvaća uslugu govorne pošte, pozivatelji mogu ostavljati govorne

poruke za vas kada se ne možete javiti. Broj usluge govorne pošte obično je spremljen

na SIM kartici. Ako nije, možete ga saznati od davatelja usluge i ručno ga unijeti.

Unos broja svoje govorne pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Govorna pošta >Postavke govorne

pošte > Broj govorne pošte.

3

Unesite broj govorne pošte.

4

Dotaknite

U redu.

Nazivanje usluge govorne pošte

1

Otvorite brojčanik.

2

Dodirnite i držite

1

da biste birali broj svoje govorne pošte.

Prilikom prvog biranja broja glasovne pošte sustav govorne pošte mrežnog operatera zatražit

će da postavite govornu poštu. Može se, primjerice, zatražiti da snimite pozdravnu poruku i

postavite zaporku.