Sony Xperia Z3 Compact - Zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru putem kabela

background image

Zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru putem kabela

Uređaj možete putem MHL kabela povezati s kompatibilnim televizorom da biste zaslon

uređaja zrcalili na zaslonu televizora.

MHL i HDMI™ kabeli i adapteri prodaju se zasebno.

Sony ne jamči da uređaj podržava sve vrste MHL i HDMI™ kabela i adaptera.

Za prikaz sadržaja uređaja na TV prijamniku koji podržava MHL ulaz

1

Povežite uređaj na TV prijamnik pomoću MHL kabela. pojavljuje se u vašoj traci

statusa uređaja nakon što je uspostavljena veza.

2

TV prikazuje zaslon vašeg uređaja.

Ako vaši uređaji ne uspiju detektirati zaslon koji je priključen na MHL kabele, ponovno povežite

MHL kabel i dotaknite

Postavke > Veza uređaja > USB povezivost > Otkrij USB uređaj.

Prikaz sadržaja s uređaja na televizoru koji podržava HDMI™ ulaz

1

Priključite uređaj u MHL prilagodnik pa priključite prilagodnik u USB priključak s

napajanjem.

2

U televizor priključite prilagodnik pomoću HDMI™ kabela. Nakon uspostave

veze na traci stanja uređaja prikazat će se .

3

Na televizoru će se prikazati zaslon uređaja.

Prikaz pomoći za upotrebu daljinskog upravljača televizora

1

Kada je uređaj priključen na televizor, povucite traku stanja prema dolje kako biste

otvorili odjeljak za obavijesti.

2

Dotaknite

MHL priključen. MHL postavke pojavljuju se na zaslonu televizora.

3

Odaberite

Upotreba daljinskog upravljača.

Možete odabrati

Veličina izlaznog videozapisa da biste prilagodili veličinu izlaznog prikaza na

zaslonu televizora. Ako je na televizoru već uključena opcija automatske prilagodbe, ta se

postavka ne pojavljuje u MHL postavkama.

Možete pritisnuti i žuti gumb na daljinskom upravljaču televizora da biste otvorili odjeljak za

obavijesti.

Isključivanje uređaja iz televizora

Odspojite MHL kabel ili MHL prilagodnik iz uređaja.