Sony Xperia Z3 Compact - Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak

background image

Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak

Ako uređaj prestane odgovarati ili se ne želi normalno ponovno pokrenuti, možete ga

prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti. Neće se izbrisati nikakve postavke ni osobni

podaci.

139

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Telefon možete vratiti na originalne tvorničke postavke. Ova radnja ponekad je potrebna

ako vaš uređaj prestane pravilno funkcionirati, no imajte na umu da ako želite zadržati

važne podatke, morate najprije izraditi sigurnosnu kopiju podataka na memorijskoj kartici

ili drugoj vanjskoj memoriji. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Izrada sigurnosne

kopije i vraćanje sadržaja

na stranici 40.

Ako se vaš uređaj ne uključi ili želite resetirati softver uređaja, možete ga popraviti

pomoću aplikacije Xperia™ Companion. Dodatne informacije o korištenju aplikacije

Xperia™ Companion potražite u odjeljku

Xperia™ Companion

na stranici 38.

Ako dijelite uređaj s više korisnika, da biste ga vratili na originalne tvorničke postavke, možda

ćete se morati prijaviti kao vlasnik, tj. primarni korisnik.

Ponovno pokretanje uređaja

Uređaj se možda neće ponovno pokrenuti ako je razina napunjenosti baterije niska. Povežite

uređaj s punjačem i pokušajte ga ponovno pokrenuti.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje .

2

Na izborniku koji će se otvoriti dotaknite

Ponovno pokretanje. Uređaj se

automatski ponovno pokreće.

Za prisilno isključivanje uređaja

1

Skinite poklopac za držač nano SIM karticu.

2

Korištenjem vrha olovke ili sličnog predmeta, pritisnite i držite gumb za

ISKLJUČIVANJE.

3

Nakon što vaš uređaj emitira serije od brze vibracije, otpustite gumb za

ISKLJUČIVANJE. Uređaj se automatski isključuje.

Ne koristite oštre predmete koji bi mogli oštetiti tipku za isključivanje.

Za izvođenje resetiranja na tvorničke podatke

Prije početka, provjerite jeste li izradili sigurnosnu kopiju važnih podataka s unutarnje memorije

uređaja na memorijsku karticu ili drugu memoriju koja nije unutarnja. Resetiranje na tvorničke

postavke briše sve podatke iz unutarnjeg uređaja za pohranu, a više nećete moći pristupiti

datotekama na svojoj šifriranoj SD kartici.

Za izbjegavanje trajnog oštećenja uređaja, nemojte isključiti i ponovno uključiti uređaj dok je

postupak resetiranja u tijeku.

140

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

U svom Početni zaslon, dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset > Vraćanje

tvorničkih postavki.

3

Dotaknite

Vrati na zadane postavke telefona.

4

Po potrebi, povucite uzorak za otključavanje zaslona ili upišite zaporku za

otključavanje zaslona ili PIN za nastavak.

5

Za potvrdu odaberite

Izbriši sve.

Vaš uređaj se ne vraća na raniju verziju softvera Android™ kada izvodite vraćanje na tvorničke

postavke.

Ako ste zaboravili zaporku za otključavanje zaslona, PIN ili obrazac, možete koristiti funkciju

popravka uređaja u Xperia™ Companion za brisanje sigurnosnog izgleda. Trebate pružiti

detalja za prijavu u Google račun za izvođenje ovog postupka. Pokretanjem funkcije za

popravak, ponovno instalirate softver za svoj uređaj i možete izgubiti osobne podatke u tom

postupku.

Popravljanje softvera uređaja

Ako ste zaboravili zaporku za otključavanje zaslona, PIN ili uzorak, pomoću funkcije

popravka uređaja u značajci Xperia™ Companion možete izbrisati sigurnosni sloj. Da

biste to učinili, morate navesti detalje za prijavu na Google račun. Pokretanjem funkcije

popravka ponovno ćete instalirati softver za uređaj, pa biste tijekom tog postupka mogli

izgubiti neke osobne podatke.
Ako ne možete isključiti uređaj prije izvođenja popravka softvera, isključite ga prisilno.

Kada dobijete novi korisničko ime i lozinku za Google™ račun, pomoću njih se možda nećete

moći prijaviti ni oporaviti uređaj 72 sata.

Popravljanje softvera uređaja putem aplikacije Xperia™ Companion

Prije popravka softvera provjerite znate li svoje korisničko ime i zaporku za Google™. Ovisno o

sigurnosnim postavkama, možda ćete ih morati unijeti da biste ponovno pokrenuli uređaj

nakon popravka softvera.

Ako se čini da vam se uređaj smrznuo, često se ponovno pokreće ili se ne pokreće

uopće nakon ažuriranja softvera Xperia™, popravka softvera ili vraćanja na tvorničke

postavke, probajte prisilno isključiti uređaj pa ga ponovno uključiti. Ako se problem ne

riješi, prisilno isključite uređaj, a zatim popravite softver prema sljedećim uputama:

1

Provjerite je li na PC-ju ili Mac

®

računalu instaliran Xperia™ Companion.

2

Na računalu otvorite softver Xperia™ Companion pa na glavnom zaslonu kliknite .

3

Slijedite upute na zaslonu da biste ponovno instalirali softver i dovršili popravak.