Sony Xperia Z3 Compact - Prvo pokretanje uređaja

background image

Prvo pokretanje uređaja

Preporučuje se da prije prvog pokretanja uređaja bateriju punite barem 30 minuta. Uređaj

možete koristiti i dok se puni, pogledajte

Punjenje uređaja

na stranici 35.

Kada prvi put pokrenete uređaj, čarobnjak za postavljanje olakšat će vam konfiguriranje

osnovnih postavki, personalizaciju uređaja te prijavu na račune (primjerice na Google™

račun).

Za uključivanje uređaja

Prije nego što uređaj uključite po prvi put, obvezno punite bateriju najmanje 30 minuta.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.

2

Unesite PIN SIM kartice kada se to zatraži, a zatim dotaknite

.

3

Pričekajte dok se uređaj na pokrene.

Isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne otvori izbornik

opcija.

2

Na izborniku opcija dotaknite

Isključi.

Uređaj će se nakon određenog vremena isključiti.

10

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.