Sony Xperia Z3 Compact - O ovom korisničkom priručniku

background image

O ovom korisničkom priručniku

Ovo je

Xperia™ Z3 Compactkorisnički priručnik za verziju softvera Android™ 6.0. Ako

niste sigurni koju verziju softvera imate na uređaju, provjerite to na izborniku Postavke.

Ažuriranja sustava i aplikacija mogu promijeniti značajke uređaja u odnosu na ono što je

opisano u ovom korisničkom priručniku. Verzija sustava Android™ možda se neće promijeniti

ažuriranjem. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite u odjeljku

Ažuriranje uređaja

na stranici 37.

Ograničenja usluga i funkcija

Usluge i funkcije opisane u ovom korisničkom priručniku možda nisu podržane u svim

zemljama ili regijama odnosno možda ih ne podržavaju sve mreže ili davatelji usluga.

Međunarodni GSM broj za hitne slučajeve uvijek se može koristiti u svim zemljama,

regijama i mrežama te kod svih davatelja usluga pod uvjetom da je uređaj povezan s

mobilnom mrežom. Da biste se informirali o dostupnosti određene usluge ili funkcije te o

mogućim dodatnim naknadama za pristup, obratite se svom mrežnom operateru ili

davatelju usluga.
Da biste mogli koristiti određene funkcije i aplikacije opisane u ovom priručniku, možda

će vam biti potreban pristup internetu. Prilikom povezivanja uređaja s internetom moguća

je naplata dodatne naknade za korištenje podatkovne veze. Dodatne informacije zatražite

od davatelja usluge bežične veze.

Za provjeru trenutne verzije vašeg uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > O telefonu > Verzija sustava Android™.