Sony Xperia Z3 Compact - Pristup postavkama

background image

Pristup postavkama

Na izborniku Postavke pregledajte i promijenite postavke uređaja. Izborniku Postavke

moguće je pristupiti sa zaslona s aplikacijama ili s okna s brzim postavkama.

Otvaranje izbornika s postavkama uređaja na zaslonu s aplikacijama

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke.

Prikaz podataka o uređaju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > O telefonu.

Aktivacija zaslona s dodirom za pokretanje

1

Dodir kao način pokretanja mora biti uključen. Da biste ga uključili, dotaknite

Postavke > Zaslon, a zatim klizač pokraj opcije Dotaknite da biste aktivirali

povucite udesno.

2

Dvaput dotaknite zaslon.

Otvaranje ploče s brzim postavkama

Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje.

Odabir postavki koje se prikazuju na ploči s brzim postavkama

1

Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje pa dotaknite .

2

Na traci pri vrhu zaslona dodirnite i zadržite simbol za brzu postavku koju želite

dodati, a zatim ga povucite i ispustite na donji dio zaslona.

Promjena rasporeda ploče s brzim postavkama

1

Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje pa dotaknite .

2

Dotaknite i držite simbol, potom je pomaknite na željeni položaj.