Sony Xperia Z3 Compact - Postavke aplikacije

background image

Postavke aplikacije

Neke aplikacije tražit će vas dopuštenja kada ih počnete koristiti. Možete pojedinačno

omogućiti ili uskratiti dopuštenja za svaku aplikaciju, ili iz izbornika Postavke ili iz

Dijaloškog okvira za potvrdu dopuštenja. Zahtjevi dopuštenja ovise o dizajnu aplikacije.

Omogućivanje ili uskraćivanje dopuštenja

Možete odabrati želite li omogućiti ili uskratiti odobrenja kada se pojavi dijaloški okvir. Ako

ste prethodno koristili drugu Android verziju, većina aplikacija već ima odobrenu većinu

potrebnih dopuštenja.

56

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za omogućavanje dopuštenja

1

Za omogućavanje dopuštenja dotaknite

Dopusti.

2

Kada se potvrdni dijaloški okvir pojavi po drugi puta, odaberite

Nikad više ne traži

opciju ako želite.

3

Dijaloški okvir također objašnjava zašto aplikacija treba dopuštenje i zašto je

specifično koristi. Za odbacivanje ovog dijaloškog okvira dotaknite

U redu.

Za odbacivanje dopuštenja

Za odbacivanje dopuštenja, dotaknite

Odbij kada se prikaže dijaloški okvir.

Neke aplikacije i dalje se mogu koristiti čak iako ste odbacili dopuštenja.

Kritična dopuštenja

Neka dopuštenja su obvezna kako bi aplikacije pravilno radile. U takvim slučajevima,

obavijestit će vas dijaloški okvir.

Za omogućavanje kritičnih dopuštenja

1

Za omogućavanje dopuštenja dotaknite

Nastavi > Podaci o aplikaciji >

Dopuštenja.

2

Tražite kritična dopuštenja koja trebate.

3

Povucite klizač u desno.

Možete upravljati dopuštenjima u

Postavke > Aplikacije. Dotaknite aplikaciju i promijenite

dopuštenja po želji.

Za konfiguraciju aplikacija

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Aplikacije > .

3

Odaberite opciju konfiguracije, primjerice

Dopuštenja aplikacije, potom odaberite

aplikaciju koju želite konfigurirati.

Povezivanje aplikacija

Vaš uređaj može odrediti da zadanu aplikaciju za rukovanje odeđenom web poveznicom.

To znači da ako je poveznica postavljena, ne trebate svaki puta odabirati aplikaciju za

otvaranje poveznice. Možete promijeniti zadanu aplikaciju kad got želite.

Za upravljanje poveznicama aplikacija iz izbornika Postavke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Aplikacije.

3

Dotaknite i tražite

Veze aplikacija.

4

Odaberite aplikaciju za koju želite postaviti podržane poveznice.

5

Postavite

Veze aplikacija vlasništvo na Otvori u ovoj aplikaciji opciju.