Sony Xperia Z3 Compact - Dodavanje medicinskih podataka i podataka za kontakt u hitnim slučajevima

background image

Dodavanje medicinskih podataka i podataka za kontakt u hitnim

slučajevima

Podatke za hitne slučajeve možete dodati i uređivati u aplikaciji Kontakti. Ondje možete

unijeti medicinske podatke, kao što su alergije koje imate ili lijekovi koje uzimate te

podatke o rođacima i prijateljima s kojima se može stupiti u kontakt u hitnom slučaju.

Podacima za hitne slučajeve može se nakon postavljanja pristupiti sa sigurnosnog

zaključanog zaslona. To znači da osoblje hitne službe može doći do tih podataka i ako je

zaslon zaključan, primjerice PIN-om, uzorkom ili zaporkom.

1

Povratak na glavni zaslon kontakata

2

Prikaz više opcija

3

Prikaz medicinskih i osobnih podataka u sklopu podataka za hitne slučajeve

4

Medicinski podaci

5

Popis kontakata za hitne slučajeve

6

Izrada novih kontakata za hitne slučajeve

7

Korištenje postojećih kontakata kao kontakata za hitne slučajeve

Prikaz medicinskih i osobnih podataka u sklopu podataka za hitne slučajeve

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

ICE – podaci za hitne slučajeve.

3

Dotaknite , a zatim potvrdite okvir

Prikaži osobne podatke.

Unos medicinskih podataka

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

ICE – podaci za hitne slučajeve.

3

Dotaknite , a zatim

Uređivanje medicinskih podataka.

4

Uredite željene podatke.

5

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

79

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje novog kontakta za hitne slučajeve

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

ICE – podaci za hitne slučajeve, a zatim .

3

Ako ste kontakte uskladili s jednim ili više računa i kontakt dodajete prvi put,

morate odabrati račun na koji želite dodati taj kontakt. Ako pak kontakt želite

koristiti i spremiti samo na uređaju, dotaknite

Bez sigurnosne kopije.

4

Unesite ili odaberite željene podatke za kontakt.

5

Kada završite, dotaknite

SPREMI.

Kontakt za hitne slučajeve mora sadržavati barem telefonski broj na koji osoblje hitne službe

može uputiti poziv. Ako je uređaj zaključan sigurnosnim zaključavanjem zaslona, osoblje hitne

službe vidjet će samo telefonski broj kontakta za hitne slučajeve, čak i ako ste u aplikaciju

Kontakti za taj kontakt unijeli i druge podatke.

Upotreba postojećih kontakata kao kontakata za hitne slučajeve

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

ICE – podaci za hitne slučajeve, a zatim .

3

Označite kontakte koje želite koristiti kao kontakte za hitne slučajeve.

4

Kada završite, dotaknite

Gotovo.

Kontakti za hitne slučajeve moraju sadržavati najmanje telefonski broj na koji osoblje hitne

službe može uputiti poziv. Ako je uređaj zaključan sigurnosnim zaključavanjem zaslona, osoblje

hitne službe vidjet će samo telefonski broj kontakata za hitne slučajeve, čak i ako ste u

aplikaciju Kontakti za taj kontakt unijeli i druge podatke.

Omogućivanje prikaza podataka za hitne slučajeve na sigurnosno zaključanom

zaslonu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

ICE – podaci za hitne slučajeve.

3

Dotaknite , a zatim

Postavke.

4

Potvrdite okvir

ICE podaci na zaklj. zaslonu.

Podaci za hitne slučajeve po zadanom su vidljivi na sigurnosno zaključanom zaslonu.

Omogućivanje poziva kontaktima za hitne slučajeve sa sigurnosno zaključanog

zaslona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

ICE – podaci za hitne slučajeve.

3

Dotaknite , a zatim

Postavke.

4

Potvrdite okvir

Omog. poziv za hitne sluč. (ICE).

Neki mrežni operateri možda ne podržavaju pozive u hitnim slučajevima.