Sony Xperia Z3 Compact - Snimanje fotografija i videozapisa

background image

Snimanje fotografija i videozapisa

1

Objektiv prednje kamere

2

Odabir načina snimanja

3

Prebacivanje s prednje kamere i glavne kamere

4

Povećavanje i smanjivanje zuma

5

Tipka kamere – Aktiviranje fotoaparata/snimanje fotografija/snimanje videozapisa

6

Prikaz fotografija i videozapisa

7

Snimite fotografije ili snimite videozapise

8

Povratak za jedan korak ili zatvaranje fotoaparata

9

Simbol postavki načina snimanja

10 Postavke bljeskalice

Snimanje fotografije sa zaključanog zaslona

1

Da biste aktivirali zaslon, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

2

Da biste aktivirali kameru, dodirnite i držite simbol kamere , a zatim ga povucite

ulijevo.

3

Kada se fotoaparat otvori, dotaknite .

Za snimanje fotografije pomoću tipke kamere

1

Uključite kameru.

2

Pritisnite tipku kamere do kraja.

Za snimanje fotografija doticanjem zaslonskog gumba kamere

1

Uključite kameru.

2

Usmjerite kameru prema predmetu.

3

Dotaknite zaslonski gumb kamere . Fotografija se snima čim podignete prst.

Za snimanje autoportreta pomoću prednje kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Taknite

.

3

Da biste snimili fotografiju, pritisnite tipku fotoaparata. Fotografija se snima čim

podignete prst.

Korištenje bljeskalice fotoaparata

1

Kada je fotoaparat otvoren, dotaknite .

2

Odaberite željenu postavku bljeskalice.

3

Snimite fotografiju.

Za korištenje funkcije zumiranja

Kada je kamera otvorena, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili prema dolje.

97

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Kad je kamera otvorena, približite ili razdvojite zaslon kamere.

Snimanje videozapisa pomoću tipke fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

.

3

Za početak snimanja videozapisa, pritisnite tipku kamere.

4

Za prekid snimanja, ponovno pritisnite tipku kamere.

Snimanje videozapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Ako način za videosnimanje nije odabran, povucite prstom po zaslonu da biste

odabrali

.

3

Usmjerite fotoaparat prema predmetu snimanja.

4

Da biste počeli snimati, dotaknite .

5

Da biste pauzirali snimanje videozapisa, dotaknite . Da biste nastaviti snimati,

dotaknite .

6

Da biste zaustavili snimanje, dotaknite .

Snimanje fotografije prilikom snimanja videozapisa

Da biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite . Fotografija

se snima čim podignete prst.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

1

Aktivirajte fotoaparat, a zatim dotaknite minijaturu da biste otvorili fotografiju ili

videozapis.

2

Listajte ulijevo ili udesno da biste pregledali fotografije i videozapise.

Brisanje fotografije ili snimljenog videozapisa

1

Pronađite fotografiju ili videozapis koji želite izbrisati.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazala alatna traka.

3

Dotaknite .

4

Dotaknite

Izbriši da biste potvrdili.