Sony Xperia Z3 Compact - Postavke fotoaparata

background image

Postavke fotoaparata

Za prilagođavanje postavki fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Za prikaz svih postavki, dotaknite .

3

Odaberite postavku koju želite prilagoditi, a zatim je uredite po želji.

Pregled postavki fotoaparata

Razlučivost

Prije snimanja fotografije odaberite odgovarajuću razlučivost i proporcije. Fotografija veće

razlučivosti zauzima više memorije.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Razlučivost od 20,7 megapiksela s proporcijama 4:3. Prikladno za fotografije koje želite gledati na klasičnim

zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Razlučivost od 15,5 megapiksela s proporcijama 16:9. Prikladno za fotografije koje želite gledati na širokim

zaslonima.

8MP

3264×2448(4:3)

Razlučivost od 8 megapiksela s proporcijama 4:3. Prikladno za fotografije koje želite gledati na klasičnim

zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

8MP

3840×2160(16:9)

Razlučivost od 8 megapiksela s proporcijama 16:9. Prikladno za fotografije koje želite gledati na širokim

zaslonima.

3MP

2048×1536(4:3)

Razlučivost od 3 megapiksela s proporcijama 4:3. Prikladno za fotografije koje želite gledati na klasičnim

zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

2MP

1920×1080(16:9)

Razlučivost od 2 megapiksela s proporcijama 16:9. Prikladno za fotografije koje želite gledati na širokim

zaslonima.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Samookidač

Pomoću samookidača možete snimiti fotografiju ne držeći uređaj. Koristite tu funkciju za

snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima svi mogu biti na fotografiji.

Samookidač možete koristiti i da biste izbjegli trešnju fotoaparata prilikom snimanja

fotografije.

Uključeno (10 sekundi)

Postavljanje odgode od deset sekundi od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

Uključeno (2 sekunde)

Postavljanje odgode od dvije sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

0,5 s

Postavljanje odgode od pola sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

Isključi

103

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Fotografija se snima čim dotaknete zaslon fotoaparata.

Smile Shutter™

Koristite funkciju Smile Shutter™ kako biste prije snimanja fotografije odredili na koju će

vrstu osmijeha fotoaparat reagirati.

Način fokusiranja

Funkcija fokusa određuje koji dio fotografije mora biti izoštren. Kada je uključen

neprekidni autofokus, fotoaparat neprestano prilagođava fokus da bi područje unutar

okvira fokusa ostalo oštro.

Jedinstveno autom. izoštr.

Fotoaparat se automatski fokusira na odabrani predmet snimanja. Neprekidni je autofokus uključen. Dodirnite

i držite zaslon fotoaparata sve dok okvir fokusa ne promijeni boju, što znači da je fokus postavljen. Fotografija

će biti snimljena kada maknete prst.

Višestruko autom. izoštr.

Fokus se automatski postavlja na nekoliko područja slike. Dodirnite i držite zaslon fotoaparata sve dok okvir

fokusa ne promijeni boju, što znači da je fokus postavljen. Fotografija će biti snimljena kada maknete prst.

Neprekidni je autofokus isključen.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat automatski prepoznaje lica do pet osoba i označava ih okvirima na zaslonu. Fotoaparat se

automatski fokusira na najbliže lice. Možete i sami odabrati lice koje želite fokusirati tako da ga dotaknete na

zaslonu. Kada dotaknete zaslon fotoaparata, okvir u boji označava lice koje je odabrano i u fokusu.

Prepoznavanje lica ne može se koristiti za sve vrste scena. Neprekidni je autofokus uključen.

Izoštravanje dodirom

Dodirnite određeno područje na zaslonu fotoaparata da biste postavili područje fokusa. Neprekidni je

autofokus isključen. Dodirnite i držite zaslon fotoaparata sve dok okvir fokusa ne promijeni boju, što znači da

je fokus postavljen. Fotografija će biti snimljena kada maknete prst.

Praćenje objekta

Kada objekt odaberete tako da ga dodirnete u tražilu, fotoaparat će ga pratiti.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

HDR

Postavku HDR (engl. High-Dynamic Range, Visok dinamički raspon) koristite za slikanje u

uvjetima jakog pozadinskog svjetla ili kada je kontrast oštar. HDR kompenzira gubitak

detalja i stvara sliku na kojoj su vjerno prikazana tamna i svijetla područja.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

ISO

Zamućenje slike izazvano slabim osvjetljenjem ili pomicanjem predmeta snimanja možete

ublažiti povećanjem ISO osjetljivosti. Ako želite snimiti svijetlu sliku čak i u tamnim

uvjetima, ISO osjetljivost možete postaviti na višu vrijednost.

Automatski

Automatski postavlja ISO osjetljivost.

50

Postavlja ISO osjetljivost na 50.

100

Postavlja ISO osjetljivost na 100.

200

Postavlja ISO osjetljivost na 200.

400

Postavlja ISO osjetljivost na 400.

800

Postavlja ISO osjetljivost na 800.

1600

104

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavlja ISO osjetljivost na 1600.

3200

Postavlja ISO osjetljivost na 3200.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Mjerenje

Tom se funkcijom automatski određuje uravnotežena ekspozicija mjerenjem količine

svjetla na slici koju želite snimiti.

Središnje

Mjeri središte slike i određuje ekspoziciju na temelju svjetline predmeta na slici.

Točka

Ekspozicija se prilagođava na vrlo malom dijelu slike koju želite snimiti.

Lice

Mjeri količinu svjetla na licu i podešava ekspoziciju tako da lice nije presvijetlo niti pretamno.

Višestruko

Dijeli sliku u više regija i mjeri svaku regiju za određivanje dobro balansirane ekspozicije.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Stabilizator slike

Prilikom snimanja fotografija katkad je teško mirno držati uređaj. Stabilizator vam to

olakšava tako što kompenzira male kretnje ruke.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Pregled

Fotografije možete pregledati neposredno nakon snimanja.

Neograničeno

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se nakon snimanja.

5 sekundi

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se u trajanju od pet sekundi nakon snimanja.

3 sekunde

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se u trajanju od tri sekunde nakon snimanja.

Uredi

Fotografija ili videozapis otvaraju se za uređivanje nakon snimanja.

Isključi

Fotografija ili videozapis spremaju se nakon snimanja i ne pojavljuje se prikaz.

Prepoznavanje lica

U aplikaciji fotoaparata lica možete registrirati da bi se fotoaparat automatski fokusirao na

njih kada su mu u vidokrugu.

Bljeskalica

Pomoću bljeskalice možete snimati fotografije pri slabom osvjetljenju ili uz pozadinsko

osvjetljenje. Kada na zaslonu fotoaparata dotaknete simbol bljeskalice , dostupne su

sljedeće opcije:

Autom.

Fotoaparat automatski određuje je li zbog uvjeta osvjetljenja potrebno koristiti bljeskalicu.

Dodatna bljeskalica

Koristi se kada je pozadina svjetlija od predmeta snimanja. Tom se postavkom uklanjaju neželjene

tamne sjene.

105

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Ublaž. efekta crv. očiju

Prilikom snimanja fotografije smanjuje efekt crvenih očiju.

Isključi

Bljeskalica je isključena. Kvaliteta fotografije katkad može biti bolja bez bljeskalice, čak i u uvjetima slabe

osvijetljenosti. Da biste bez bljeskalice snimili dobru fotografiju, morate mirno držati uređaj. Mutne

fotografije izbjeći ćete korištenjem samookidača.

Svjetiljka

Prilikom snimanja fotografija uključena je bljeskalica.

Odabir scene

Pomoću funkcije za odabir scene možete brzo postaviti fotoaparat za uobičajene

situacije pomoću unaprijed programiranih scena. Fotoaparat umjesto vas definira niz

postavki koje odgovaraju odabranoj sceni, čime se jamči snimanje najbolje moguće

fotografije.

Isključi

Funkcija za odabir scene isključena je te fotografije možete snimati ručno.

Nježni ten

Za snimanje fotografija lica uz dodatni efekt uljepšavanja.

Meko snimanje

Koristite za snimanje fotografija na kojima pozadina nije oštra.

Sprječavanje zamuć. pokreta

Koristite za minimiziranje trešnje fotoaparata prilikom snimanja nešto tamnije scene.

Krajolik

Koristi se za fotografije pejzaža. Kamera se fokusira na udaljene objekte.

HDR komp. pozad. osvjetljenja

Koristite za poboljšanje detalja na snimkama s visokim kontrastom. Ugrađena korekcija pozadinskog

osvjetljenja analizira sliku i automatski je prilagođava da biste postigli savršeno osvijetljenu snimku.

Noćni portret

Koristite za portretne fotografije snimane noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog dulje

ekspozicije fotoaparat je potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.

Noćni prizor

Koristite kada snimate noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog dulje ekspozicije fotoaparat je

potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.

Ručno u sumrak

Koristite za smanjivanje šumova i zamućenja na fotografijama snimljenima iz ruke uz slabo osvjetljenje.

Visoka osjetljivost

Koristite za snimanje fotografija bez bljeskalice uz slabo osvjetljenje. Smanjuje zamućenost.

Gastronomija

Koristite za snimanje hrane jarkih boja.

Ljubimci

Koristite za snimanje fotografija kućnog ljubimca. Smanjuje zamućenje i crvene oči.

Plaža

Koristite za snimanje fotografija uz more ili jezero.

Snijeg

Koristite na jakom svjetlu da biste izbjegli pretjeranu ekspoziciju fotografije.

Zabava

Koristi se za snimanje fotografija u zatvorenim i slabo osvijetljenim okruženjima. Ta scena omogućuje

snimanje unutarnje pozadinske rasvjete ili svjetlosti svijeća. Zbog dulje ekspozicije fotoaparat je

potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.

Sport

Koristi se za snimanje fotografija objekata koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira

zamućivanje uslijed kretanja.

Dokument

Koristi se za fotografije teksta ili crteža. Fotografiji daje jači, oštriji kontrast.

Vatromet

106

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Koristite za fotografiranje raskoši vatrometa.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.