Sony Xperia Z3 Compact - Korištenje značajke Smile Shutter™‎ za snimanje nasmiješenih lica

background image

Korištenje značajke Smile Shutter™ za snimanje nasmiješenih lica

Koristite tehnologiju Smile Shutter™ da biste fotografirali lice u trenutku kada se

nasmiješi. Fotoaparat otkriva najviše pet lica i odabire jedno od njih za prepoznavanje

osmijeha i autofokusiranje. Kada se odabrano lice nasmiješi, fotoaparat automatski snima

fotografiju.

98

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Taknite .

3

Pronađite i dotaknite

Autom. prep. osmijeha te odaberite razinu osmijeha.

Za snimanje fotografije pomoću funkcije Smile Shutter™

1

Kada je fotoaparat otvoren, a funkcija Smile Shutter™ uključena, usmjerite

fotoaparat prema predmetu koji želite snimiti. Fotoaparat odabire koje lice fokusira.

2

Odabrano se lice pojavljuje unutar obojenog okvira, a fotografija se automatski

snima.

3

Ako se osmijeh ne prepoznaje, pritisnite tipku kamere za ručno snimanje

fotografije.