Sony Xperia Z3 Compact - Uređivanje videozapisa u aplikaciji Uređivač videozapisa

background image

Uređivanje videozapisa u aplikaciji Uređivač videozapisa

Videozapise koje ste snimili s kamerom možete urediti. Primjerice, možete skratiti

videozapis na žaljenu duljinu ili podesiti brzinu videozapisa. Kada spremite uređeni

videozapis, izvorna nepromijenjena verzija videozapisa ostat će u uređaju.

112

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Skraćivanje videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite videozapis koji želite urediti.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim >

Obreži.

3

Da biste okvir za skraćivanje premjestili na neki drugi dio vremenske crte, dodirnite

i držite rub okvira za skraćivanje, zatim ga povucite na željeno mjesto pa dotaknite

Primijeni.

4

Da biste spremili kopiju skraćenog videozapisa, dotaknite

Spremi.

Prilagodba brzine videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim >

Brzina.

3

Odaberite neku opciju, zatim dodirnite i držite rub vremenske crte, povucite je na

željeni položaj pa dotaknite

Primijeni.

4

Da biste spremili kopiju uređenog videozapisa, dotaknite

Spremi.

Snimanje fotografije u videozapisu

1

U Albumu pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.

2

Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite >

Snimanje

fotografije.

3

Da biste oznaku položaja premjestili na neki drugi dio vremenske crte, povucite

pokazivač na traci prikaza tijeka na željeno mjesto, a zatim dotaknite

Spremi.