Sony Xperia Z3 Compact - Prikaz fotografija na zemljovidu

background image

Prikaz fotografija na zemljovidu ili karti svijeta

6

Prikaz fotografija i videozapisa koje ste sakrili za prikaz

7

Prikaz svih fotografija i videozapisa snimljenih pomoću kamere uređaja korištenjem specijalnih efekata

8

Prikaz svih fotografija i videozapisa spremljenih u različite mape na uređaju

9

Prikaz svih fotografija s licima osoba

10 Prikaz fotografija i videozapisa na uređaju na istoj mreži

11 Otvorite izbornik postavki za aplikaciju Album

12 Za prikaz sadržaja pomičite se prema gore ili prema dolje

13 Otvorite web podršku

Internetski servis PlayMemories Online nije dostupan u svim zemljama i regijama.

Prikaz fotografija s internetskih servisa u aplikaciji Album

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album, a zatim povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije

Album udesno.

3

Dotaknite željeni internetski servis, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste

započeli s radom. Prikazat će se svi dostupni internetski albumi koje ste prenijeli

na servis.

4

Dotaknite bilo koji album da biste pogledali njegov sadržaj, a zatim dotaknite neku

fotografiju u njemu.

5

Da biste vidjeli sljedeću fotografiju ili videozapis, listajte ulijevo. Da biste vidjeli

prethodnu fotografiju ili videozapis, listajte udesno.

Prikaz fotografija na zemljovidu

Dodavanje podataka o lokaciji uz fotografije naziva se i geooznačavanje. Možete prikazati

i označiti svoje fotografije na zemljovidu te prijateljima i obitelji pokazati gdje ste se nalazili

kada ste snimili određenu fotografiju. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Dodavanje

zemljopisnog položaja fotografijama

na stranici 99.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geooznačavanje na fotoaparatu, možete izravno

označiti fotografije da biste ih kasnije mogli gledati na zemljovidu.

114

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Pregledajte fotografije označene geooznakom na karti svijeta.

2

Potražite lokaciju na zemljovidu.

3

Prikaz opcija izbornika

4

Dvaput dotaknite da biste uvećali sliku. Spojite prste da biste je smanjili. Povucite da biste pogledali

druge dijelove zemljovida

5

Grupa fotografija i/ili videozapisa s geooznakama za istu lokaciju

6

Minijature odabrane grupe fotografija i/ili videozapisa. Dotaknite stavku da bi se prikazala preko cijelog

zaslona

Ako je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo se jedna prikazuje na zemljovidu.

Ukupan broj fotografija pojavljuje se u gornjem desnom kutu, primjerice . Da biste vidjeli sve

fotografije u toj grupi, dotaknite fotografiju u prikazu, a zatim jednu od minijatura pri dnu

zaslona.

Dodavanje geooznake na fotografiju

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake.

2

Da biste otvorili zaslon zemljovida, dotaknite , a zatim

Dodaj geooznaku.

3

Dotaknite zemljovid da biste postavili lokaciju fotografije.

4

Da biste ponovno postavlili lokaciju fotografije, dotaknite novu lokaciju na

zemljovid.

5

Kada završite, dotaknite

U redu.

Prikaz fotografija s geooznakama na zemljovidu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite

Mjesta.

4

Dotaknite fotografiju koju želite pregledati na zemljovidu.

Prikaz fotografija s geooznakama na karti svijeta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite

Mjesta > .

4

Na karti svijeta dotaknite fotografiju koju želite pogledati.

Promjena geooznake fotografije

1

Kada fotografiju pregledavate na zemljovidu u Albumu, dodirnite i držite fotografiju

dok njezin okvir ne poplavi, a zatim dotaknite željeno mjesto na zemljovidu.

2

Dotaknite

U redu.

Promjena prikaza zemljovida

115

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.