Sony Xperia Z3 Compact - Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa

background image

Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise koje ste spremili na uređaju možete dijeliti. Možete ih i

organizirati na razne načine. Možete, primjerice, raditi na fotografijama u grupama, brisati

fotografije i povezivati ih s kontaktima. Ako ste na uređaj spremili mnogo fotografija,

preporučujem vam da ih redovno prenosite na računalo ili vanjski uređaj za pohranu da

biste spriječili nepredvidljivi gubitak podataka. Na taj ćete način osloboditi mnogo mjesta

na uređaju. Pročitajte odjeljak

Upravljanje datotekama putem računala

na stranici 39.

Možda nećete moći kopirati, slati ili prenositi stavke zaštićene autorskim pravima. Osim toga,

slanje nekih stavki neće biti moguće ako je veličina datoteke prevelika.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite dijeliti.

2

Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje fotografije, a zatim slijedite

upute za slanje.

Za postavljanje fotografije kao slike kontakta

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a

zatim dotaknite >

Koristi kao > Slika kontakta.

2

Odaberite kontakt, potom uredite fotografiju po želji.

3

Taknite

Spremi.

Korištenje fotografije kao pozadine

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a

zatim dotaknite >

Koristi kao > Pozadina.

2

Slijedite upute na zaslonu.

Za rotiranje fotografije

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a

zatim dotaknite .

2

Dotaknite

Rotiraj, a zatim odaberite opciju. Fotografija se sprema u novoj

orijentaciji.

Brisanje fotografije ili videozapisa

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a

zatim dotaknite .

2

Dotaknite

Izbriši.

111

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Rad s grupama fotografija ili videozapisa u aplikaciji Album

1

Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, dodirnite i držite

stavku dok je ne označite.

2

Dotaknite stavke s kojima želite raditi da biste ih odabrali. Ako želite odabrati sve

stavke, dotaknite , a zatim

Odaberi sve.

3

Da biste radili s odabranim stavkama, koristite alate na alatnoj traci.