Sony Xperia Z3 Compact - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Sortiranje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite i odaberite račun čiju ulaznu

poštu želite poredati. Ako želite poredati poruke e-pošte na svim računima e-

pošte odjedanput, dotaknite , a zatim

Komb. mapa primlj. pošte.

4

Dotaknite , a zatim

Poredaj.

5

Odaberite opciju sortiranja.

87

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Traženje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite i odaberite račun koji želite

pretražiti. Ako želite odjedanput provjeriti sve račune e-pošte, dotaknite , a zatim

Komb. mapa primlj. pošte.

3

Dotaknite .

4

Unesite tekst koji želite potražiti, a zatim na tipkovnici dotaknite .

5

Rezultati pretraživanja pojavit će se kao popis poredan po datumima. Dotaknite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Prikaz svih mapa za jedan račun e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim potražite i dotaknite

E-pošta.

2

Dotaknite pa odaberite račun koji želite pogledati.

3

U računu koji želite pogledati odaberite

Prikaži sve mape.

Za brisanje poruke e-pošte

U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite obrisati u desno.

Za premještanje poruka e-pošte u drugu mapu

1

U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite premjestiti u lijevo.

2

Dotaknite

Premjesti, a potom odaberite mapu.