Sony Xperia Z3 Compact - Gmail™‎

background image

Gmail™.

88

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Prikaz popisa svih Gmail računa i mapa

2

Traženje poruka e-pošte

3

Popis poruka e-pošte

4

Pisanje poruka e-pošte

Dodatne informacije o aplikaciji Gmail™

Kada je otvorena aplikacija Gmail, lijevi rub zaslona povucite udesno, a zatim

pronađite i dotaknite

Pomoć.

89

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.