Sony Xperia Z3 Compact - Upravljanje baterijom i napajanjem

background image

Upravljanje baterijom i napajanjem

U uređaju se nalazi ugrađena baterija. Potrošnja baterije može se razlikovati ovisno o

korištenim značajkama. Da bi baterija duže trajala, preporučuje se sljedeće:

pratite potrošnju baterije

35

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

slijedite općenite savjete o korištenju da biste poboljšali performanse baterije

koristite način za uštedu energije
Vaš je uređaj opremljen uštedom baterije i značajkama uštede energije sustava Android

koje pridonose smanjenju potrošnje baterije. Značajke uštede energije sustava Android

izvode se u pozadini i možete sami aktivirati ili deaktivirati uštedu baterije.
Značajke uštede energije ograničavaju pozadinske podatke tako da štede energiju, pa

ako ne želite da to utječe na neku aplikaciju, izuzmite je na izborniku Optimizacija baterije.

Ažuriranja sustava mogu promijeniti dostupne načine rada za uštedu energije na uređaju.

Za prikaz potrošnje baterije i procjenjenog vremena rada baterije

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje baterije. Pregled se pojavljuje

prikazujući korištenje podataka baterije i procjenjenog vremena rada baterije.

3

Pregledajte informacije, potom djelujte po potrebi, primjerice, deinstalirajte

aplikaciju ili ograničite njezino korištenje.

Prikaz potrošnje baterije za aplikacije

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju da biste u odjeljku

Korištenje baterije pogledali koliko troši

baterije.

Općeniti savjeti o korištenju da biste poboljšali performanse baterije

Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da poboljšate performanse baterije:

Smanjite razinu svjetline zaslona, pogledajte

Postavke zaslona

na str. 55.

Isključite Bluetooth®, Wi-Fi i lokacijske servise kada ne trebate te značajke.

Isključite svoj uređaj ili koristite zrakoplovni način rada ako ste u području u kojem

nema pokrivenosti mrežnim signalom. Inače uređaj stalno traži dostupne mreže te

na taj način troši bateriju.

Umjesto toga u roamingu u inozemstvu koristite Wi-Fi mrežu. Roaming traži vašu

kućnu mrežu i dodatno crpi bateriju jer uređaj mora emitirati jaču izlaznu snagu,

pogledajte

Wi-Fi

na stranici 45.

Promijenite postavke sinkronizacije za e-poštu, kalendar i kontakte, pogledajte

Sinkronizacija s internetskim računima

na stranici 51.

Provjerite aplikacije koje jako crpe bateriju i razmotrite savjete za uštedu baterije za

vaš uređaj za te aplikacije.

Postavite razinu obavijesti za aplikaciju, pogledajte

Obavijesti

na stranici 29.

Isključite dozvolu za dijeljenje lokacije za aplikaciju, pogledajte

Postavke aplikacije

na stranicu 56.

Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite, pogledajte

Zaslon s aplikacijama

na

stranici 25.

Za slušanje glazbe koristite originalni handsfree uređaj tvrtke Sony™. Handsfree

uređaji manje troše bateriju nego zvučnici uređaja.

Svako toliko ponovno pokrenite uređaj.

Optimizacija baterije

Optimizacija baterije jak je i praktičan ugrađeni načini rada koji bitno produljuje vijek

trajanja baterije time što smanjuje potrošnju baterije kada se ne koristi uređaj ili određene

aplikacije.
To se postiže obustavljanjem mrežnih aktivnosti koje prazne bateriju, npr. lokacijskih

usluga, sinkronizacije i traženja Wi-Fi mreža u pozadini kada uređaj dulje vrijeme ne

koristite.
To ne utječe na telefonske pozive i razmjenu SMS poruka.
Optimizaciju baterije ne možete onemogućiti, ali možete napraviti iznimke za određene

aplikacije.

36

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za izradu pojedinih prazina aplikacije za optimizaciju

Možete izraditi prazine u aplikaciji od optimizacije preko Doze i Aplikacije stanja čekanja.

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje baterije.

3

Dotaknite i odaberite

Optimizacija baterije. Prikazat će vam se popis aplikacija

koje nisu optimizirane.

4

Za dodavanje ili uklanjanje aplikacija s ovog popisa, dotaknite

Nije optimizirano >

Sve aplikacije i odaberite aplikaciju iz popisa za uređenje njezinih postravki

optimizacije.

5

Popis aplikacija koje nisu optimizirane ažuriraju se prema vašim postavkama. Ove

postavke su valjane za Dozu i Aplikaciju stanja čekanja.

Možete konfigurirati

Optimizacija baterije iz izbornika Aplikacije tako da dotaknete .

Ušteda baterije

Štednja baterije je snažna funkcija za poboljšanje vijeka trajanja baterije na način da

smanjuje usluge baterije poput vibracija, usluga lokacija i većine pozadinskih podataka.

Možete je uključiti ručno ili postaviti na automatsku funkciju kada je dostignuta određena

razina napunjenosti baterije.

Štednja baterije se isključuje kada se uređaj puni.

Za uklj./isklj. uštede baterije

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje baterije.

3

Dotaknite i odaberite

Štednja baterije.

4

Dotaknite prekidač za uklj./isklj. za uklj./isklj. Pojavljuje se u traci stanja kad je

ovaj način aktivan.
Za postavljanje na automatski način dotaknite

Uključi automatski i odaberite željenu

opciju.