Sony Xperia Z3 Compact - Rakenduste seaded

background image

Rakenduste seaded

Mõni rakendus küsib selle kasutamise alustamisel luba. Saate lube iga rakenduse puhul

eraldi anda või keelata kas menüüs Seaded või kinnitusdialoogis Load. Loa nõuded

olenevad rakenduse kujundusest.

Lubade andmine ja keelamine

Dialoogi kuvamisel saate lube anda või keelata. Kui olete varem kasutanud teist Androidi

versiooni, on enamikule rakendustele vajalikud load juba antud.

56

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Loa andmine

1

Loa andmiseks koputage valikut

Lubamine.

2

Kinnitusdialoogi teistkordsel ilmumisel saate soovi korral teha valiku

Ära enam

küsi.

3

Dialoogis selgitatakse ka põhjust, miks rakendus lube vajab ja kuidas neid

konkreetselt kasutab. Dialoogiakna kõrvaldamiseks koputage valikut

OK.

Loa keelamine

Loa keelamiseks koputage dialoogi kuvamisel valikut

Keelamine.

Mõnd rakendust saab kasutada ka siis, kui olete load keelanud.

Olulised load

Mõni luba on rakenduste õigesti töötamiseks kohustuslik. Sellistel juhtudel kuvatakse

vastavasisuline dialoogiboks.

Oluliste lubade andmine

1

Loa andmiseks koputage valikuid

Jätka > Rakenduse teave > Load.

2

Leidke vajalik oluline luba.

3

Lohistage liugur paremale.

Lube saate hallata ka menüüs

Seaded > Rakendused. Koputage rakendust ja muutke lube

soovi järgi.

Rakenduste konfigureerimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Rakendused > .

3

Valige konfigureerimisvalik, näiteks

Rakenduse load, seejärel valige rakendus,

mida soovite konfigureerida.

Rakenduse linkimine

Teie seade saab määratleda vaikerakendused teatud veebilinkide käsitlemiseks. See

tähendab, et kui linkimine on määratud, ei pea te iga kord lingi avamisel rakendust

valima. Vaikerakendust saate igal ajal muuta.

Rakenduste linkide haldamine menüüs Seaded

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Rakendused.

3

Koputage ikooni ja leidke valik

Rakenduse lingid.

4

Valige rakendus, mille soovite linkide avamiseks määrata.

5

Määrake valikule

Rakenduse lingid atribuut Ava selles rakenduses.