Sony Xperia Z3 Compact - Juridisk meddelelse

background image

Juridisk meddelelse

Sony D5803/D5833

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications Inc. eller et af dets datterselskaber uden

garanti. Sony Mobile Communications Inc. forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at

foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de

aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i

nye udgaver af denne brugervejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis

ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed.
Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder,

der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Du kan finde flere oplysninger på

www.sonymobile.com/us/legal/.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller apps fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne apps eller

tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere vilkår for

anvendelse. Hvis du benytter apps, som du får adgang til via en tredjeparts websted, skal du først gennemgå dette

websteds vilkår for anvendelse og den gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sony garanterer

ikke tilgængeligheden af eller ydelsen for tredjeparters websteder eller udbudte tjenester.
Med denne mobilenhed kan du hente, lagre og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Anvendelsen

af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder

ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du

henter til eller videresender fra din mobilenhed. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du verificere, at de

formål, du har tænkt dig at anvende det til, er korrekt licenserede eller på anden måde godkendt. Sony garanterer

ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony

kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet

indhold tilhørende tredjepart.
Du kan finde flere oplysninger på

www.sonymobile.com.

Dette produkt er omfattet af visse intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft. Anvendelse eller distribution af en

sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft.
Indholdsejere anvender Windows Media-teknologien til styring af rettigheder til digitalt indhold (WMDRM – Windows

Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Enheden

anvender WMDRM-software til at åbne WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter

indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til at anvende WMDRM til

afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet indhold. Når du henter

licenser til beskyttet indhold, accepterer du samtidig, at Microsoft kan sende en tilbagekaldelsesliste med

licenserne. Ejerne af indholdet kan forlange, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du

afslår at opgradere, kan du ikke få adgang til indhold, der forudsætter opgraderingen.
Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel

brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden

("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en

forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens

af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til

nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og

kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se

www.mpegla.com. Teknologien til afkodning af MPEG

Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.
SONY MOBILE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF

PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,

KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I

HENHOLD TIL EN AF DE METODER, DER ER BESKREVET I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER

DOKUMENTATION. SONY MOBILES ELLER SONY MOBILES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR

EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL

AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER

ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT FOR

ENHEDEN.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

142

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.