Sony Xperia Z3 Compact - Forbedring af lyden

background image

Forbedring af lyden

Sådan forbedrer du lydkvaliteten vha. equalizeren

1

Åbn menuen for Musik på startskærmen, og tap derefter på

Indstillinger >

Lydindstillinger > Lydeffekter > Equalizer.

2

Træk frekvensbåndsknapperne op eller ned for at justere lyden manuelt. Tap på

, og vælg en stil for at justere lyden automatisk.

Sådan slår du surroundsound-funktionen til

1

Åbn musikskærmmenuen, tap herefter på

Indstillinger > Lydindstillinger >

Lydeffekter > Surround sound (VPT).

2

Bladr til venstre eller højre for at vælge en indstilling, tap derefter på

OK for at

bekræfte.