Sony Xperia Z3 Compact - Læsning og sending af beskeder

background image

Læsning og sending af beskeder

I appen Meddelelser vises dine meddelelser som samtaler, hvilket betyder, at alle

meddelelser til eller fra en bestemt person er grupperet sammen. Hvis du vil sende

MMS'er, skal du have de korrekte MMS-indstillinger på enheden. Se

Internet- og mms-

indstillinger

på side 44.

Antallet af tegn, som du kan sende i en enkelt besked varierer afhængigt af operatøren og det

anvendte sprog. Den maksimale størrelse af en MMS, som omfatter mediefilernes størrelse, er

også afhængig af operatøren. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

1

Gå tilbage til listen over samtaler

2

Ring op til meddelelsens afsender

3

Få vist flere indstillinger

4

Sendte og modtagne meddelelser

5

Send en fuldført meddelelse

6

Tilføj vedhæftede filer

Sådan opretter og sender du en meddelelse

1

Åbn din Startskærm, og tap på , og søg så efter og tap på .

2

Tap på .

3

Indtast modtagerens navn eller telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, som

du har gemt om modtageren, og foretag derefter et valg på den liste, der vises.

Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens

nummer manuelt.

4

Hvis du vil sende en gruppemeddelelse, skal du gentage den procedure, der er

beskrevet ovenfor, for at tilføje flere modtagere.

5

Tap på

Skriv besked, og indtast meddelelsesteksten.

6

Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du vælge den relevante indstilling for

vedhæftede filer.

7

Tap på for at sende meddelelsen.

Hvis du afslutter en meddelelse, inden du har sendt den, gemmes den som en kladde.

Samtalen bliver tagget med ordet

Kladde:.

Sådan læser du en modtaget besked

1

Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .

2

Tap på den ønskede samtale.

3

Hvis beskeden endnu ikke er overført, skal du tappe på og holde den nede. Tap

derefter på

Overfør besked.

Alle modtagne meddelelser gemmes som standard i enhedens hukommelse.

83

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan besvarer du en meddelelse

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på samtalen med meddelelsen.

3

Indtast dit svar og tap på .

Sådan videresender du en meddelelse

1

På din Startskærm skal du tappe på og derefter finde og tappe på .

2

Tap på den samtale, der indeholder den meddelelse, du vil videresende.

3

Berør og hold ned på den meddelelse, du vil videresende, og tap derefter på

Videresend besked.

4

Indtast modtagerens navn eller telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, som

du har gemt om modtageren, og foretag derefter et valg på den liste, der vises.

Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens

nummer manuelt.

5

Rediger evt. meddelelsen, og tap derefter på .

Sådan gemmer du en fil indholdt i en modtaget meddelelse

1

Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .

2

Tap på samtalen, du vil åbne.

3

Tap, hvis meddelelsen endnu ikke er blevet hentet, på og hold meddelelsen, tap

derefter på

Overfør besked.

4

Berør og hold meddelelsen du vil gemme, vælg derefter den ønskede indstilling.