Sony Xperia Z3 Compact - Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter

background image

Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter

Hvis du synkroniserer dine kontakter med en ny konto eller importerer kontaktoplysninger

på andre måder, kan du komme til at duplikere poster i programmet Kontakter. Hvis

dette sker kan du forbinde sådanne dubletter for at oprette en enkelt post. Og hvis du

ved en fejl forbinder poster, kan du senere adskille dem igen.

Sådan tilknyttes kontakter

1

Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .

2

Tap på den kontakt, du vil knytte til en anden kontakt.

3

Tryk på , og tap derefter på

Tilknyt kontaktperson.

4

Tap på kontakten, hvis oplysninger du vil knytte til den første kontakt, tap derefter

OK for at bekræfte. Oplysninger fra den første kontakt flettes med den anden

kontakt, og de tilknyttede kontakter vises som én kontakt i listen med Kontakter.

Sådan adskilles sammenkædede kontakter

1

Tap fra Startskærm, på , tap derefter på .

2

Tap på den sammenkædede kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .

3

Tap på

Fjern tilknytning > Fjern tilknytning.