Sony Xperia Z3 Compact - Generelle indstillinger for kamera

background image

Generelle indstillinger for kamera

Optagetilstande

Bedste auto

Optimer dine indstillinger, så de passer til alle motiver.

Manuelt

Juster kameraindstillingerne manuelt.

Sound Photo

Tag fotos med baggrundslyd.

Multikamera

Optag det samme motiv fra flere vinkler på et enkelt skærmbillede.

Ansigt i billede

Tag fotos med både front- og bagudvendt kamera samtidig.

4K-video

Optag 4K-videoer i Ultra High Definition.

Timeshift video

Optag videoer med høj billedhastighed, og anvend slowmotion-effekter.

AR-effekt

Tag fotos, eller optag videoer med virtuelle motiver og personer.

Kreativ effekt

Brug effekter på fotos eller i videoer.

Timeshift burst

Find det bedste foto i en billedsekvens.

Panorering

Tag vidvinkel- og panoramafotos.

99

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Defokus. af baggrund

Gør baggrunden på dine fotos sløret, så dit emne træder skarpere frem.

Stående stil

Tag portrætfotos i forskellige stilarter i realtid.

Du kan få mere at vide om, hvordan du tager bedre fotos, på

www.sonymobile.com/

support/

.

For at skifte mellem optagetilstande

1

Tryk på kameratasten, og hold den nede.

2

Stryg på skærmen til den ønskede optagetilstand.

Optimal auto

Tilstanden Optimal auto registrerer de forhold, du tager billeder under, og justerer

automatisk indstillingerne, så du får det bedst mulige foto.

Den højeste opløsning, som understøttes af tilstanden Optimal auto er 8 MP. Hvis du vil tage

fotos i en højere opløsning, skal du bruge tilstanden

Manuelt.

Manuel tilstand

Anvend manuel tilstand, når du vil justere kameraindstillingerne for fotografering og

videooptagelse manuelt.

AR-effekt

Du kan anvende AR-effekter (forstærket virkelighed) til dine fotos eller videoer for at gøre

dem sjovere. Når du anvender kameraet, kan du integrere 3D-motiver med denne

indstilling i dine fotos eller videoer. Du skal blot vælge den scene, du ønsker, og justere

dens position i søgeren.

Kreative effekter

Du kan bruge forskellige effekter på dine fotos eller videoer. Du kan f.eks. tilføje en

nostalgisk effekt, så dine fotos ser ældre ud, eller en skitseeffekt for at gøre billedet

sjovere.

Sweep Panorama

Du kan tage vidvinkel og panoramafotos fra vandret eller lodret retning med en nem tryk-

og stryg-bevægelse.

For at tage et panoramafoto

1

Aktiver kameraet.

2

Stryg på skærmen for at gå til

, vælg så .

3

For at vælge en optagelsesretning skal du tappe på

.

4

Tryk på kameratasten, og flyt kameraet langsomt og roligt i den retning, som vises

på skærmen.

Timeshift burst

Kameraet tager en sekvens på 61 fotos i løbet af to sekunder – ét sekund før og efter du

tapper på kameraknappen på skærmen. Så kan du gå tilbage og finde det perfekte

billede.

Sådan anvender du Timeshift burst

1

Aktivér kameraet.

2

Stryg på skærmen for at gå til

, og vælg så .

3

Tag fotos. De fotos, du har taget, vises i miniaturevisning.

4

Rul gennem miniaturerne, vælg det foto, du vil gemme, og tap derefter på .

100

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Timeshift-video

Du kan optage video ved en høj billedhastighed på 120 billeder pr. sekund og derefter

anvende effekter, så du kan afspille dele af eller hele videoen i slowmotion.

Tilstanden Defokusering af baggrund

Anvend kameraets effekt til baggrundssløring for at få dine emner til at fremtræde

skarpere og mere levende i forhold til baggrunden. I tilstanden Defokusering af baggrund

tager kameraet to billeder, identificerer baggrunden og slører den derefter, samtidig med

at emnet forbliver skarpt og i fokus – ligesom når du tager billeder med et digitalt

spejlreflekskamera. Du kan vælge mellem tre forskellige sløringsvariationer og finjustere

sløringsniveauet i eksempelvisningen.

Ansigt på billede

Du kan bruge billedtilstanden for ansigt på billede til at slå front- og hovedkameraet til på

samme tid, så du kan tage et billede af dig selv sammen med motivet.

Tilstanden Multicamera

Med tilstanden Multicamera kan du tage fotos, der kombinerer billeder fra to forskellige

vinkler og enheder. Du kan se to billeder i kameraets søger på enheden: et fra dit eget

kamera og et fra en tilsluttet Xperia™-enhed eller et Sony-kamera, der understøtter NFC

og Wi-Fi Direct™-teknologien. Du kan derefter redigere det, du ser, i søgeren, inden du

taget et foto.
Så hvis du f.eks. er til koncert, og du vil tage et foto, der kombinerer en visning af bandet

fra én vinkel med en visning af publikum fra en anden, kan du anvende tilstanden

Multicamera for at få den bedste effekt.
Du kan konfigurere tilstanden Multicamera ved hjælp af NFC, som starter parringen

mellem to enheder ved hjælp af Wi-Fi Direct™-teknologien.

For at bruge Multi-kameratilstand

1

Slå NFC-funktionerne til på begge enheder du vil tilslutte.

2

Aktiver kameraet på din enhed.

3

Stryg på skærmen for at gå til

, vælg så .

4

Tap på på begge enheders skærme.

5

Før NFC-detekteringsområderne på begge enheder mod hinanden. Begge

enheder skulle nu tilsluttes ved brug af Wi-Fi Direct™-teknologien.

6

Når de to enheder er tilsluttet, vil der vises to billeder i din enheds søger – et fra dit

kameras søger, og et andet fra søgeren i den tilsluttede enhed.

7

Tap på

for at redigere billederne i din søger.

8

Rediger billederne som ønsket. Fx kan du tappe og holde et billede, og trække det

til den anden side af søgeren for at ændre rækkefølgen.

9

Når du er færdig med at redigere og klar til at optage det endelige kombinerede

billede, tap på

Udført > .

Sådan henter du kameraprogrammer

Du kan hente gratis eller betalte kameraprogrammer fra Google Play™, kilder. Inden du

begynder at hente filer, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse,

helst via Wi-Fi for at reducere udgifterne til datatrafik.

For at hente kameraprogrammer

1

Åbn kameraprogrammet.

2

Tap på

, tap derefter på

KAN HENTES.

3

Vælg programmet, du vil hente, og følg vejledningen for at fuldføre installationen.

Hurtig start

Brug indstillingerne for Hurtig start til at aktivere kameraet, når skærmen er låst.

101

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Optag kun

Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet, når skærmen er låst, ved at trykke på kameratasten

og holde den nede.

Start og optag

Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet og automatisk tage et foto, når skærmen er låst, ved

at trykke på kameratasten og holde den nede.

Start og optag video

Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet og sætte en videooptagelse i gang, når skærmen er

låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede.

Slukket

Gem placering

Føj oplysninger om geografisk placering (geotags) til dine fotos, når du tager dem.

Trykoptagelse

Identificer et bestemt fokusområde, og berør derefter kameraskærmen med fingeren.

Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Lyd

Vælg at slå lukkerlyden til eller fra.

Datalagring

Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne

lager.

Internt lager

Fotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.

SD-kort

Fotos eller videoer gemmes på SD-kortet.

Touch Block

Du kan deaktivere berøringsskærmen for at undgå utilsigtede berøringer, når du bruger

kameraet.

Hvidbalance

Denne indstilling, der kun er tilgængelig i

Manuelt optagetilstand, justerer farvebalancen

efter lysforholdene. Den gør det også muligt for dig at justere eksponeringen manuelt i

intervallet -2.0 EV til +2.0 EV. Du kan f.eks, øge lysstyrken for billedet eller reducere den

generelle eksponering ved at tappe på henholdsvis kontrolelementerne plus og minus,

når ikonet for indstillingen af hvidbalance vises.

Auto

Justerer farvebalancen automatisk efter lysforholdene.

Skinnende

Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.

Fluorescerende

Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.

Dagslys

Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyer

Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

102

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.