Sony Xperia Z3 Compact - Volumenindstillinger

background image

Volumenindstillinger

Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt for

afspilning af musik og video.

Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen med volumentasten

Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med lydstyrketasten

Tryk lydstyrketasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip, også selvom

skærmen er låst.

Sådan slår du vibrationstilstand til

Tryk tasten for lydstyrke ned eller op, indtil

vises på statuslinjen.

For at justere lydstyrkeniveauerne

1

På din Startskærm, tap på .

2

Søg og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning.

3

Træk volumenskyderen til den ønskede position.

Du kan også trykke på volumentasten op eller -ned, så efter at have tappet på nedpilen, tap på

for at justere ringetonen, medieafspilningens eller alarmens lydstyrkeniveauer separat.

53

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan indstiller du, at enheden skal vibrere i forbindelse med indgående opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning.

3

Træk skyderen ud for

Vibrer også ved opkald til højre.

Sådan indstiller du en ringetone

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning > Ringetone for telefon.

3

Vælg en indstilling på listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på

enheden.

4

Tap på

Udført for at bekræfte.

Sådan vælger du beskedlyden

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning > Beskedlyd.

3

Vælg en indstilling på listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på

enheden.

4

Tap på

Udført for at bekræfte.

Nogle programmer har deres egen specifikke beskedlyd, som kan vælges fra

programindstillingerne.

Sådan aktiverer du berøringstoner

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning > Andre lyde.

3

Træk skyderne ud for

Tastaturtoner og Lyd ved berøring til højre.