Sony Xperia Z3 Compact - Skærmindstillinger

background image

Skærmindstillinger

Sådan justerer du skærmens lysstyrke

1

Tap på på din startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.

3

Træk skyderen for at justere lydstyrken.

Hvis du sænker lysstyrkeniveauet, forbedres batteriets ydeevne.

Sådan indstiller du skærmen til at vibrere ved berøring

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning > Andre lyde.

3

Træk skyderen ud for

Vibrer ved berøring til højre. Skærmen vil nu vibrere, når du

tapper på softkeys og visse apps.

Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Skærm > Dvale.

3

Vælg en funktion.

Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten .

Smart styring af baggrundslys

Med smart styring af baggrundslyset er skærmen tændt, så længe du holder enheden i

hånden. Når du lægger enheden fra dig, slås skærmen fra i henhold til indstillingerne for

slumretilstand.

Sådan slår du funktionen Smart styring af baggrundslys til

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Skærm > Smart modlys.

3

Træk skyderen til højre.

Fastgørelse af skærm

Brug fastgørelse af skærm til at indstille enheden til kun at vise skærmen for en bestemt

app. Hvis du f.eks. spiller et spil, og du ved en fejl berører navigeringstasten Start,

55

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

forhindrer funktionen til fastgørelse af skærm, at appens aktive spilskærm minimeres. Du

kan også anvende denne funktion, når du låner enheden ud til en anden, så du dermed

gør det sværere for vedkommende at få adgang til mere end én app. Du kan f.eks. låne

enheden ud til en anden, så vedkommende kan tage et foto, og fastgøre skærmen til

kameraappen, så vedkommende ikke så let kan anvende andre apps, f.eks. Mail.

Fastgørelse af skærm er ikke en sikkerhedsfunktion, og den forhindrer ikke fuldstændigt andre

i at frigøre en skærm og få adgang til enheden. Hvis du vil beskytte dine data, skal du

konfigurere enheden til at anmode om en pinkode, en adgangskode eller et mønster til

skærmlåsen, for at skærmen kan frigøres.

Sådan aktiverer du fastgørelse af skærm

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhed > Fastgørelse af skærm.

3

Træk skyderen til højre.

4

Hvis du ikke har indstillet et mønster, en pinkode eller en adgangskode til

skærmlås på din enhed, skal du trække skyderen hen til

Lås enheden ved

frigørelse til højre og derefter vælge en indstilling. Hvis du allerede har aktiveret en

skærmlås, skal du trække skyderen for at aktivere den relevante

sikkerhedsindstilling, når du har aktiveret fastgørelse af skærm.

Du behøver ikke angive et mønster, en pinkode eller en adgangskode, for at fastgørelse af

skærm fungerer.

Sådan fastgør du en skærm

1

Kontrollér, at fastgørelse af skærm er aktiveret på enheden.

2

Åbn en app, og gå til den skærm, du vil fastgøre.

3

Tap på .

4

Hvis du vil have vist ikonet for fastgørelse af skærmen , skal du stryge opad.

5

Tap på .

6

Tap på

Forstået i det pop op-vindue, der vises.

Sådan frigør du en skærm

1

På den fastgjorte skærm skal du berøre og holde og nede på samme tid.

2

Slip begge knapper.

Hvis du valgte en sikkerhedsindstilling, da du aktiverede funktionen til fastgørelse af skærmen,

skal du angive dit mønster, din pinkode eller din adgangskode for at låse enheden op, før

skærmen kan frigøres.