Sony Xperia Z3 Compact - Sådan tager du backup af og gendanner indhold

background image

Sådan tager du backup af og gendanner indhold

Som regel bør du ikke gemme fotos, videoer og andet personligt indhold på enhedens

interne hukommelse. Hvis du mister enheden, den bliver stjålet eller beskadiget, er det

måske ikke muligt at gendanne de data, der er gemt på den interne hukommelse. Det

anbefales at anvende Xperia™ Companion-softwaren til at tage backup, da den gemmer

dine data sikkert på en ekstern enhed. Denne metode anbefales især, hvis du opdaterer

din enheds software til en nyere Android-version.
Det anbefales, at du bruger Xperia™-appen til backup og gendannelse til at tage backup

af data, før du foretager en nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du

tage backup af data til en onlinekonto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagerenhed, som

du har tilsluttet til enheden vha. en USB-værtsadapter:
Du kan bruge Google-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data til en

Google-server.

Sådan tager du backup af data til en computer

Brug Xperia™ Companion-softwaren til at foretage backup af data fra din enhed til en pc
eller en Apple

®

Mac

®

-computer. Du kan tage backup af følgende typer data:

Kontakter og opkaldslogge

Sms'er

Kalender

Indstillinger og bogmærker

Mediefiler, f.eks. musik og videoer

Fotos og billeder

Sådan tager du backup af data via en computer

1

Lås skærmen på din enhed op, og slut den til en computer vha. et USB-kabel.

2

Åbn Xperia™ Companion-softwaren på din computer, hvis den ikke starter

automatisk. Computeren registrerer din enhed efter et kort øjeblik. Sørg for at

vælge tilstanden

Til at overføre filer (MTP) på din enhed.

3

Klik på

Backup på hovedskærmen i Xperia™ Companion.

4

Følg vejledningen på skærmen for at tage backup af data fra enheden.

Hvis du ikke har Xperia™ Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du

slutter din enhed til computeren.

Sådan gendanner du data vha. en computer

1

Lås skærmen på din enhed op, og slut den til en computer vha. et USB-kabel.

2

Åbn Xperia™ Companion-softwaren på din computer, hvis den ikke starter

automatisk. Computeren registrerer din enhed efter et kort øjeblik. Sørg for at

vælge tilstanden

Til at overføre filer (MTP) på din enhed.

3

Klik på

Gendan på hovedskærmen i Xperia™ Companion.

4

Vælg en backupfil fra backupposterne, klik på

Næste, og følg derefter

vejledningen på skærmen for at gendanne data på enheden.

Hvis du ikke har Xperia™ Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du

slutter din enhed til computeren.

Backup af data ved hjælp af Xperia™-appen til backup og gendannelse

Ved hjælp af Xperia™-appen til backup og gendannelse kan du tage en online eller lokal

backup af data. Du kan f.eks. tage backup af data manuelt, eller du kan slå funktionen til

automatisk backup til for at gemme data med jævne mellemrum.
Det anbefales, at du bruger Xperia™-appen til backup og gendannelse til at tage backup

af data, før du foretager en nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du

tage backup af følgende typer data til en onlinekonto, et SD-kort eller en ekstern USB-

lagerenhed, som du har tilsluttet til enheden vha. en USB-værtsadapter:

Bogmærker

Kontakter og opkaldslog

41

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Samtaler

Kalenderdata

Mailkonti

Wi-Fi-netværk

Enhedsindstillinger

Programmer

Layout af Xperia™-startskærm

Sådan konfigurerer du den automatiske backupfunktion

1

Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at tage backup af indhold, skal du sørge for,

at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du tager

backup på et SD-kort, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i enheden.

Hvis du tager en backup af indhold til en onlinekonto, skal du kontrollere, at du er

logget på din Google™-konto.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.

4

Tap på

Automatisk backup under Sikkerhedskopiering og gendannelse af

Xperia™.

5

Hvis du vil aktivere den automatiske backupfunktion, skal du tappe på til/fra-

knappen.

6

Vælg en hyppighed for backup, et sted, hvor du vil gemme backupfilerne,

tidspunktet for backup samt de datatyper, der skal tages backup af.

7

Tap på for at gemme indstillingerne.

Sådan tager du manuelt backup af indhold

1

Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at tage backup af indhold, skal du sørge for,

at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du bruger et

SD-kort til at tage backup, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i enheden.

Hvis du tager en backup af indhold til en onlinekonto, skal du kontrollere, at du er

logget på din Google™-konto.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.

4

Tap på

Mere under Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™.

5

Tap på

Manuel sikkerhedskop., og vælg derefter en backupdestination og de

datatyper, du vil tage backup af.

6

Tap på

Backup.

7

Når der er taget backup af dataene, skal du tappe på

Afslut.

Sådan gendanner du indhold, du har taget backup af

1

Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at gendanne indhold, skal du sørge for, at

lagerenheden er tilsluttet enheden med USB-værtsadapteren. Hvis du bruger et

SD-kort til at gendanne indhold, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i

enheden. Hvis du gendanner indhold fra en onlinekonto, skal du kontrollere, at du

er logget på din Google™-konto.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.

4

Tap på

Gendan data under Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™ for

at vælge en gendannelseskilde og de datatyper, du vil gendanne.

5

Tap på

Gendan data.

6

Når indholdet er blevet gendannet, skal du tappe på

Afslut.

Husk, at enhver ændring, du foretager i dine data og indstillinger, efter at du har taget backup,

herunder alle apps, du henter, slettes under gendannelsen.

42

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.